Sandneshistorien

Sandneshistorien
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: -til stor by
Bind: 2
Forfatter(e): Lars Gaute Jøssang, Birger Lindanger, Gunnar Nerheim, Olav Tysdal
År: 2010
Utgitt: Fagbokforl.
Sider: 352 s.
Emne:
Kilde: BIBSYS

Forlagets omtale:
I 2010 er det 150 år siden Sandnes fikk status som ladested. Sandneshistorien beskriver hvordan byen utviklet seg fra en husklynge innerst i Gandsfjorden til å bli en av Norges største byer. Forfatterne beskriver levekår, boligforhold, organisasjonsliv og politikk. Ikke minst er utviklingen i byens handel, industri og næringsliv sentralt i verket. Det første bindet handler om perioden fra 1860 til kommunesammenslåingen i 1965, da lille Sandnes ble slått sammen med Høyland og deler av Hetland og Høle kommuner. Det andre bindet handler om perioden fra 1965 til i dag, en periode som bærer preg av sammenvoksingen med Stavanger.