Slektsbok for Skjerstad og Fauske

Slektsbok for Skjerstad og Fauske
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Nye slekter i Skjerstad : oppdatering og videreføring 1850-1995
Bind: 5
Forfatter(e): Gunnar Berg
År: 1995
Utgitt: Skjerstad og Fauske bygdeboknemnd
Sider: 552
En del av verket: Slektsbok for Skjerstad og Fauske
Kilde: BIBSYS

Innhold

   Side
 Forord av bygdeboknemnda      5
 Forord av redaktøren      7
 Innledning av redaktøren    11
   
 Austerheim    15
 Bjørkmo    17
 Bjørnli    21
 Breivik    25
 Breivikdal (Kvannås)    71
 Brekke    77
 Bue    85
 Enge    89
 Espenes    99
 Evenset  107
 Fjellnes  111
 Gamøyr  115
 Gåre/Gårdeng  119
 Holand  121
 Hoset  127
 Høgset  147
 Juvik  159
 Karbøl  161
 Klette  173
 Kletteng  185
 Kvalnes  191
 Kvandal  197
 Kvarv  205
 Kvikstad  211
 Kåsmo  223
 Kåsmoli  229
 Ljønes  233
 Ljøsenhammeren  251
 Misvær  255
 Mjønes  293
 Mohus  305
 Molia  313
 Naurstad  315
 Oldereid  339
 Oldereidmark (Lien)  359
 Sand  363
 Sandvik  373
 Savjord  375
 Skar  377
 Skjerstad  383
 Skogmo  415
 Stolpe  417
 Stormo  421
 Støvset m/Åkervik  423
 Svartvatn  447
 Tapstad  451
 Utvik  455
 Vesterli  465
 Vestvatn  477
 Pleiepasienter i Misværmarken      489
 Vågan  491
 Presterekken i Skjerstad  505
 Tegn og forkortelser  519
 Anesirkel, farsslekten  520
 Anesirkel, morsslekten  522
 Familieregister  525
 Innhold i bd. I  543
 Innhold i bd. II  544
 Innhold i bd. III  545
 Innhold i bd. IV  546