Slektsbok for Skjerstad og Fauske

Slektsbok for Skjerstad og Fauske
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Nye slekter i Skjerstad : oppdatering og videreføring 1850-1995
Bind: 5
Forfatter(e): Gunnar Berg
År: 1995
Utgitt: Skjerstad og Fauske bygdeboknemnd
Sider: 552
En del av verket: Slektsbok for Skjerstad og Fauske
Kilde: BIBSYS

Innhold

  Side
 Forord av bygdeboknemnda     5
 Forord av redaktøren     7
 Innledning av redaktøren   11
  
 Austerheim   15
 Bjørkmo   17
 Bjørnli   21
 Breivik   25
 Breivikdal (Kvannås)   71
 Brekke   77
 Bue   85
 Enge   89
 Espenes   99
 Evenset 107
 Fjellnes 111
 Gamøyr 115
 Gåre/Gårdeng 119
 Holand 121
 Hoset 127
 Høgset 147
 Juvik 159
 Karbøl 161
 Klette 173
 Kletteng 185
 Kvalnes 191
 Kvandal 197
 Kvarv 205
 Kvikstad 211
 Kåsmo 223
 Kåsmoli 229
 Ljønes 233
 Ljøsenhammeren 251
 Misvær 255
 Mjønes 293
 Mohus 305
 Molia 313
 Naurstad 315
 Oldereid 339
 Oldereidmark (Lien) 359
 Sand 363
 Sandvik 373
 Savjord 375
 Skar 377
 Skjerstad 383
 Skogmo 415
 Stolpe 417
 Stormo 421
 Støvset m/Åkervik 423
 Svartvatn 447
 Tapstad 451
 Utvik 455
 Vesterli 465
 Vestvatn 477
 Pleiepasienter i Misværmarken     489
 Vågan 491
 Presterekken i Skjerstad 505
 Tegn og forkortelser 519
 Anesirkel, farsslekten 520
 Anesirkel, morsslekten 522
 Familieregister 525
 Innhold i bd. I 543
 Innhold i bd. II 544
 Innhold i bd. III 545
 Innhold i bd. IV 546