Søgneboka : gårds- og slektshistorie for Søgne

Søgneboka : gårds- og slektshistorie for Søgne
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Gårdsnummer 1-30
Bind: 1
Forfatter(e): Kjell J. Bråstad
År: 1987
Utgitt: Søgne kommune
Sider: 413 s.
Kilde: BIBSYS

Innhold

     
   

  Gnr.     

--Annonse--

Side

 Forord         7
 Innledning        9
   Om boka        9
   Kildene        9
   Navneformer        10
   Forkortelser      10
   Ordforklaringer          11
 Søgne prestegård       1    15
 Berge      2    35
 Vennemyra      3    50
 Stranda      4    52
 Berge-Øygarden      5    55
 Lyngmyra      6    57
 Dalbrodet      7    60
 Svensviga   8-9    61
 Vognsneset    10    64
 Romsviga    11    67
 Kilen    12    74
 Langeneset    13    79
 Herøya    14    84
 Søviga    15    87
 Stokkelands-Øygarden       16    91
 Stokkeland    17    97
 Stausland    18  109
 Føre    19  144
 Åros    20  158
 Ny-Hellesund    173
   Helgøya    191
   Kapelløya    198
   Monsøya    21  205
 Skarpøya    22  227
 Sangvig    23  235
 Høllen    278
 Amfenes    24  313
 Børøya    25  321
 Okse    26  333
 Risøya    27  336
 Eig    28  337
 Leire    29  382
 Ausviga    30  405
     
     
 Gårdsnummer 31-74 samt 75 og 83 behandles i bind 2.    
     
 Register til bind 1 og 2 finnes i bind 2.