Spigersmeden og bonden

Spigersmeden og bonden
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Knud Peter Christophersen, hans forfedre og 656 etterkommere
Forfatter(e): Tove Bexrud
År: 2009
Sider: 343 s.
Kilde: Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Forfatteren skriver: Boken har 251 svart/hvit bilder og 82 fargebilder. Den begynner med Knud Peter Christophersen født i Kongsberg i 1811 og hans forfedre som blant annet går tilbake til Modum og Blaafarveværket, Modum og Sigdal. Han var far til Christopher Knudsen, lensmann i Stokke,  Niels Peter Knudsen, lensmann i Idd og Tune, Carl Knudsen, fogedfullmektig og herredskasserer i Berg, og Johan Knudsen, lensmann i Idd, Østfold. Først fortelles om Knud Peter Christophersen, deretter hans forfedre. Så fortelles om sønnene hans og deres etterkommere og til slutt forfedrene til sønnenes koner som alle kommer fra Borre.