Tillegg til stamtavle over familien Breder

Tillegg til stamtavle over familien Breder
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e)
Paul Preus Breder, Martin Arnesen
År
1990
Sider
96
Kilde
BIBSYS

"Stamtavlen ble utgitt i 1876 på foranledning av grossererJørgen Breder. På foranledning av Jørgen Breder's og hustru's legat ble det i 1939 utgitt et tillegg til stamtavlen - utarbeidet av Rudolf W. K. Breder - hvori slektene Heidenreich,Stang og Breder var ajourført for årene 1876-1939. I dette nye tillegget som erstatter det tidligere fra 1939 - også utgitt på foranledning av Jørgen Breder's og hustru's legat - harPaul Preus Breder ajourført de nevnte slektsgrener for årene1939-1989/90."
1876-stamtavlen med tittel: Stamtavler over Familien Breder og de med den beslægtede Familer Preus og Arctander med alle disse Familiers Sidelinier paa Foranledning af Jørgen Breder samlet af Martin Arnesen og Ivar Hesselberg Breder ...