Trysil-boka : bidrag til bygdens historie

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Supplementsbind til Trysilboka for søre og østre Trysil
Bind: 5
Forfatter(e): Randi Larsen
År: 1989
Utgitt: Trysil kommune
ISBN: 8290698046
Sider: 423
En del av verket: Trysil-boka
Kilde: BIBSYS

Familienavnregister

 Familienavn,  Gardsnavn  Side
   
 Aker, Aker (Lsj)    73
 Akre, Galaasen Akre (Gal)        84
 Amundsen, Furuheim (Øst)  322
 Andersen, Ranheim (Øst)  376
 Andersen, Åslund (Ljd)  252
 Andersen, Andershemmet (Lut)      9
 Andersen, Gunnar Nylund (Øst)  368
 Andersen, Per og Liv, Liland (Øst)     354
 Andersson, Halvard, Nor (Øst)  365
 Aspberget, Gjervoldsetra (Ljd)  199
 Bakken, Bakken (Skjærb)    52
 Bakken, Bakken (Pl)    73
 Bakken, Bakken Ø. og V. (Ljd)  182
 Bakken, Jens’ (Øst)  338
 Bakken, Kilden (Øst)  340
 Bakken, Bakken (Skå)  253
 Bakken, Einar, Bjørnstad (Pl)    79
 Bakken, Einar, Breidablikk (Ljd)  187
 Bakken, Karsten og Kersti, Moen (Øst)     359
 Bakken, Margot, Skjeftodden (Lut)    44
 Bakken, Martin K., Skogli (Ltj)   121
 Bang, Trollsberget (Skjærb)    70
 Beck, Bekk (P1)    75
 Bekk, Bekk (Gal)    75
 Bekk, Fossen (Ljd)  195
 Bekk, Sole (Øst)  389
 Bekk, Kildal (Nesv)  285
 Bekk, Tove, Nordli (Øst)  367
 Bekkelund, Bekkelund (Lut)      9
 Bengtsson, Grensbo (Lut)    17
 Berg, Lyngås (Lut)    35
 Berg, Vangen (Fler)  158
Berg, Berg (Nesv)  280
 Berg, Jarle, Sjøstrand (Lut)    44
 Bergersen, Bjørneby (Ljd)  186
 Berget, Stene (Øst)  391
 Berget, Tangen (Øst)  395
 Bergheim, Bergheim (Nesv)  281
 Bergli, Bergli (Skjærb)    52
 Bergli, Bergli (Lsj)    76
 Bergquist, Østad (Øst)  404
 Bergström, Bergli (Nesv)  281
 Bernts Grønland, Bernts (Øst)  305
 Bernts, Per, Bjønnmorsetra (Ljd)  185
 Bjørgan, Bjørgan (Skå)  253
 Bjørkholla, Bjørkholla (Øst)  308
 Bjørkli, Bjørkli (Lsj)    78
 Bjørkli, Aker (Lsj)    73
 Bjørneby, Bjørneby (Ljd)  186
 Bjørnstad, Lutnes Dersø (Lut)    28
 Bjørnstad, Bjørnstad (P1)    79
 Bjørseth, Bekkevold (Øst)  316
 Bjørseth, Bjørseth (Øst)  311
 Bjørseth, Thorshaug (Øst)  397
 Bjørseth, Kjeldmoen (Øst)  341
 Bjørseth, Østbyplass Israels (Øst)  L106
 Bjørvang, Bjørvang (Skå)  254
 Blixt, Morten    65
 Blomberg, Furulund (Øst)  322
 Bogsveen, Granrud (Lsj)    92
 Borthen, Myrstad (Støa)  168
 Bovold/en Bovoll/en, Bovolden (Øst)  313
 Broman, Grønland (Øst)  325
 Bråten, Bråten (Lsj)    80
 Bråten, Karl H., Nyvoll (Ljd)  221
 Bue, Skogheim (Ljd)  229
 Busk, Lutnes Vestaelva (Lut)    33
 Bustad, Lutnes Vestigarn (Lut)    31
 Bustad, Bustad Nerivollen (Lut)    11
 Bustad, Bustad “Solvold” (Lut)    10
 Bye, Lillebyen (Skjærb)    60
 Bye, Byen s. (Skjærb)    54
 Bye, Byen n./Myrvold (Skjærb)    53
 Bæk, Sole (Øst)  389
 Bæk, Løkke (Ljd)  212
 Bækkevold, Bækkevold (Ljd)  188
 Bæklund, Bæklund (Ljd)  189
 Bækvang, Bækvang (Ljd)  190
 Børresen, Torgals Sør- (Ljd)  240
 Carlsen, Rydskog (Lut)    43
 Dahl, Dahl (Nord-) (Skjærb)    55
 Dahl, Dahl (Jon-) (Skjærb)    56
 Davidsen, Allheim (øst)  303
 Davidson, Strand (Lut)    46
 Denis, Mandfloen (Pl)  107
 Drevdalen, Hemroa (Øst)  337
 Dybdahl, Haugen (Ljd)  202
 Dypflod, Vangli (Støa)  178
 Dypflod, Dypflod (Skå)  255
 Eggen, Eggen (Øst)  318
 Eggen, Dahlborg (Øst)  317
 Eggen, Edvin, Flaten (Skå)  256
 Eggen, Erling, Granhaug (Ltj)    91
 Eide, Ranheim (Øst)  376
 Ellbro, Mobekk (P1)  109
 Engemoen, Lyngdal “tialvors” (Øst)  357
 Enger, Haugseth (Ljd)  203
 Engernes, Nyheim (Nesv)  294
 Eriksen, Alfarheim (Nesv)  279
 Faldmo, Bæk (Øst)  314
 Fallet, Solberg (Øst)  388
 Fallet, Fallet (Gjeddsjø-) (Øst)  319
 Farup, Rydde (Nesv)  294
 Fiddan, Flermoen Haugen (Fler)  148
 Finstad, Finstad (øst)  319
 Finn-Ola, Bjørkholla (Øst)  308
 Flermoen, Flermoen Haugen (Fler)  148
 Flermoen, Einar, Flermoen Bygningen (Fler)     148
 Flermoen, Flermoen Synnatel (Fler)  152
 Flermoen, Per 0., Flermoen (Fler)  151
 Flermoen, Ole J., Akerhaug (Fler)  145
 Flermoen, Enghaug (Fler)  146
 Flermoen, Haugseth (Fler)  154
 Flermoen, Kjellmora (Støa)  166
 Flermoen, Ingvald, Myre (Støa)  1 68
 Flermoen, Nordbye (Skå)  266
 Flermoen, Bakke (Øst)  303
 Flermoen, Solvang (Nesv)  297
 Floden, Kvanbekksetra (Øst)  346
 Floden, Floden (Skå)  256
 Floden, Foss Floden (Skå)  258
 Floden G.O., Bæk (Ljd)  188
 Forsberg, Fallet østre (Ltj)    80
 Forsberg, Bjørneby (Ljd)  186
 Forsberg, Tandheim (Nesv)  298
 Foss, Foss (Ljd)  193
 Foss-Floden, Floden (Skå)  258
 Fossen, Fossen (Ljd)  195
 Fossheim, Fossheim (Ljd)  196
 Fosvold, Adolfsnes (Ljd)  181
 Fredhjem, Fredhjem (Skå)  259
 Galaasen, Galåsen Pauls (Gal)    83
 Galaasen, Galåsen Jons (Gal)    82
 Galaasen, Galåsen Petters (Gal)    85
 Galaasen, Galåsen Søgarn (Gal)    87
 Gjervoldseter, Gjervoldsetra (Ljd)  199
 Gjetfallet, Gjetfallet (Skjærb)    58
 Gjørslie, Breidablikk (Ljd)  187
 Gjøstøl, Skogly (Øst)  387
 Gleditsch, Heimtun (Øst)  337
 Gnoll-Jon, Gnollsetra (Ljd)  200
 Grambo, Furuseth (Øst)  323
 Grambo, Solbakken (øst)  388
 Gran, Gran (Gal)    89
 Granberg, Nybakk (Lut)    38
 Granberg, Granberg (Ltj)    90
 Granli, Granli (Ltj)    91
 Granli, Vinnargar (Lut)    49
 Granvold, Granvold (Skå)  261
 Greiner, Vangli (Nesv)  302
 Grønberget, Grønberget (Lut)    18
 Grønland, Grønland (Øst)  325
 Grønland, Grønland “Dernede” (Øst)  326
 Grønland, Tannåneset Svens (Nesv)  299
 Grønland, Breen (Øst)  314
 Grønland, Ljørdalsvola (Øst)  354
 Grønnæss, Grønneset (PI)    94
 Grønnæss, Lutnes Solstrand (Olas) (Lut)    31
 Grønoset, Grønoset (Lut)    18
 Grønvold, Grønvold (Lut)    19
 Grønås, Rydde (Nesv)  294
 Grønåsen, Grønåsen (Øst)  329
 Grønåsen, Grønåsskjæret (øst)  331
 Grønåsen, Solhaug (Øst)  398 3P10
 Gundersen, Granrud (Lsj)    92
 Gunnarrud, Fossheim (Ljd)  196
 Gustavsen, Søbak (Lsj)  128
 Gårde, Gårde (Lsj)    97
 Hagen, Hagen (Lsj)    98
 Haget, Adolfsnes (Ljd)  181
 Halvarsson, Skogheim (Ljd)  229
 Halvarsson, Vangen (Fler)  158
 Hammersgård, Granrud (Lsj)    92
 Hanssen, Per Kristian, Haugli (Støa)  165
 Hansson, Nyvold (P1)  113
 Haugen, Lauvbekksetra (Øst)  351
 Haugen, Lutnes Vestigarn (Lut)    31
 Haugen, Myhr (Øst)  359
 Haugen, Haugen (Øst)  133. 333
 Haugen, Vestvang (Øst)  403
 Haugen, Erling Johan, Myrhaug (P1)  109
 Haugen, Ole J., Haugen (Ltj)    99
 Haugen, Ove, Linstad (Skå)  265
 Haugseth, Haugseth (Fler)  154
 Hedman, Myhre (Ljd)  214
 Hedstrøm, Haugestad (Nesv)  285
 Hegg, Trollsberget (Skjærb)    70
 Heggberget, Skoglund (Lsj)  122
 Heggbrenna, Furuly (Lsj)  181
 Hemstad, Grønstad (Øst)  329
 Hemstad, Nesbakken (Øst)  364
 Hemstad, Land (Øst)  348
 Henriksen, Fossheim (Lut)    151
 Henriksen, Stenrud (Ltj)  127
 Hoel, Hoel (Ljd)  203
 Hoel, Bjønns (Lsj)  127
 Hoff, Elvly (Lut)    15
 Holden, Svingen (Øst)  392
 Holdheim, Holdheim (Ljd)  204
 Hollseter, Røysjordet (Øst)  381
 Holmen, Holmen (Skå)  261
 Holmstrøm, Nybakk (Ljd)  219
 Holmstrøm, Kjellvang (Ljd)  206
 Holt, Holt (Ljd)  204
 Holt, Kirkestuen (P1)  100
 Holterud, Lutumo (Lut)    34
 Holtet, Lutnes Østigarn (Lut)    30
 Hvidsten, Bjørkholla (Øst)   308
 Høgberg, Elvetun (Lut)    15
 Høili, S. Byen (Skjærb)    54
 Høye, Eriks (Ljd)  191
 Håkonsen, Sørli (Øst)  393
 Håkonsen, Solli (Nesv)  297
 Håkonsen, Myrvang (Skå)  266
 Håkonsen, Bekkom (Øst)  305
 Håkonsen, Torve (Øst)  401

 

 Familienavn,  Gardsnavn            Side
   
 Ingebretsen, Granum (Øst)                 94
 Jensen, Myrvang (Nesv)             290
 Jensen, Østli (Ljd)             249
 Jensen, Halvor, Flermoen Vestre (Fler)                 148
 Jensen, Johannes, Røysjordet (Øst)             381
 Johansen, Vang (Lsj)             134
 Johnsen, Høili (Skjærb)               59
 Karlsen, Jens’ (øst)             338
 Karlsen, Hovd (øst)             338
 Karlsen, Kjønnkroken (Skå)             262
 Karlsmoen, Sole (Lsj)             123
 Karlsmoen, Kjønnkroken (Skå)             262
 Kilden, Kilden (Øst)             340
 Kilden, Kilden (Ljd)             100
 Kilden, Kildal (Nesv)             285
 Kilden, Bergli (Nesv)             281
 Kjellbalck, Kjellbak (øst)             343
 Kjellvang, Kjellvang (Øst)             343
 Kjellvang, Kjellvang (Skjærb)               59
 Kjernkroken, Kjønnkroken (Skå)             262
 Kjernmoen, Kjernmo (Nesv)             287
 Kjernåsen, Kjernåsen (Ltj)             100
 Kjernåsen, Grønberget (Lut)               18
 Kjernaasen, Sjøli (øst)             381
 Kjærnet, Webjørn, Skogstad (øst)             388
 Kjærnåsen, Steinar, Granli (Ltj)               91
 Kjølstad, Kjølstad (Ltj)             102
 Klæt, Klæt (Gal)             102
 Kolos, Rydje (Lsj)             119
 Kolos, Solhaug (Øst)             390
 Kolos, Johan, Støa Nordgarn (Støa)             172
 Kolos, Oleanna, Pål Persa-hemmet (Ltj)             115
 Kristiansen, Bustad Daniels (Lut)               12
 Kristiansen, Grønli (øst)             328
 Kristiansen, Haugset (øst)             335
 Kristiansen, Elverhøi (P1)               80
 Kristiansen, Konrad, Solbakken (Fler)             156
 Kristiansen, Nina, Flermoen østre (Fler)             150
 Kristoffersen, Erling K., Nybakk (Øst)             367
 Kristoffersen, Karl O., Bjørnstad (Ljd)             186
 Kveen, Kveen (Ljd)             206
 Kveen, Sætersmoen (Ljd)             236
 Kveen, Bjønns (Lsj)               77
 Kvernbekk, Nordby (Ljd)             217
Kvernbekk, Kvernbæk (Ljd)             206
‘Kvile, Kvile (Gal)             103
 Land, Land (øst)             348
 Land, Granheim (Øst)             324
 Landsjøåsen, Landsjøåsen S (Lsj)             104
 Landsjøåsen, Granrud (Lsj)               92
 Langeggen, Eggen (Øst)              318
 Langhol, Langhol (Skå)             263
 Langtjernåsen, Asheim (Ltj)             142
 Lans, Fredhjem (Ljd)             197
 Larsen, Grønberget (Lut)               18
 Larsen, Strandvold (Ljd)             233
 Larsen, Nordbekk (Ljd)             216
 Larsen, Kenneth, Sjøbo (Lut)               43
 Leeteng, Leeteng (Ljd)             208
 Lie, Lie (Ltj)             106
 Lien, Lien (Skjærb)               60
 Lileng, Lileng (Lut)               24
 Lileng, Lund (Lut)               25
 Lilleberg, Borg (øst)             313
 Lillebyen, Lillebyen (Skjærb)               60
 Lindeborg, Breidablikk (Ljd)             187
 Lindfoss, Grensebo (Lut)               17
 Lindaas, Kjellberg (Nesv)             286
 Linnes, Linnes s. og n. 264 og 265
 Linnes, Skåret Halvors (Skå)             273
 Linnes, Linstad (Skå)             265
 Ljøstad-Børe, Granvold (Ltj)               94
 Lokholt, Lokholt (Ljd)             210
 Lotten, Nylund (øst)             368
 Lund, Lund (øst)             355
 Lund, Ås (Nesv)             302
 Lund, Einar, Myre (Støa)             168
 Lutnæs, Lutnes Oles (Lut)               27
 Lutnæs, Lutnes Vestaelva (Lut)               33
 Lutnæs, Lutnes Østigarn (Lut)               30
 Lutnæs, Lutnes Dersø (Lut)               28
 Lutnæs, Lutnes Olas (Lut)               31
 Lutnæs, Oddmund,  Kvernfoss (Lut)               24
 Lynghaug, Dalvang (Øst)             317
 Lyseggen, Land (øst)             348
 Lyseggen, Vesterhaug (Lsj)             134
 Lyseggen, Ring (Lsj)             116
 Lyseggen, Børes, se Granvold(Ltj)               94
 Lyseggen, Halvor, Asland (øst)             409
 Lyseggen, Olaf, Skogheim (Lsj)             121
 Lysfoss, Nyborg (Nesv)             293
 Løbeck, Lauvbekksetra (øst)             351
 Løberg, Myrli (øst)             361
 Løken, Skåret Nygård (Skå)             274
 Løkken, Hammeråsen (Lut)               21
 Løkken, Løkken (Lut)               36
 Mandfloen, Mandfloen (P1)             107
 Martinsen, Norhus (Fler)             155
 Martinsen, Myrvang (Ljd)             215
 Mathisen, Bækkevold (øst)             316
 Melby, Øverås (Lsj)             140
 Mellum, Haug (Ljd)             201
 Mikkelsen, Sørli (øst)             393
 Mo, Myrvang (Ldj)             215
 Mo, Johan K., Kveldfoss (Fler)             155
 Moberget, Moberget (Støa)             168
 Moberget, Grønåsskjæret (Øst)             331
 Moberget, Bjørnstad (Støa)             162
 Moberget, Kårstad (Nesv)             287
 Moen, Moen (Ljd)             213
 Moen, Kvernmoseter v. (øst)             348
 Moen, Haugen (Øst)             332
 Moen, Grønland “Dernede” (øst)             326
 Moen, Moen (Øst)             359
 Moen, Ole, Alfarheim (Nesv)             279
 Moen, Rolf, Bakken (Skå)             253
 Moen, Sindre, Liland (øst)             354
 Moren, Søgård Floden (Skå)             276
 Moren, Per J., Kjeldmoen (Øst)             341
 Moren, Mora (Ljd)             214
 Moren, Alf, Flodli (Skå)             258
 Morud, Morud (Gal)             109
 Motrøen, Nylund (øst)             368
 Mykleset, Soleng (P1)             125
 Myrheim, Haug (Lsj)               99
 Myrli, Haga (Ltj)               97
 Myrli, Myrli (Ltj)             109
 Myrvang, Myrvang (Skjærb)               62
 Myrvang, Lyngmo (Lut)               35
 Myrvang, Fredvang (øst)               321
 Myrvang, Bø (Nesv)             283
 Myrvang, Myrvang (Nesv)             290
 Myrvang, Myrvang (Skå)             266
 Myrvang, Paul, Norheim (øst             367
 Myrvold, Myrvold (Ljd)             215
 Myrvold, Byen n./Myrvold (Skjærb)               53
 Mæhlum, Granvold (Skå)             261
 Nerby, Lindberg (Nesv)             287
 Nerby, Sørli (Øst)             393
 Nerhagen, Fjellset (Øst)             321
 Nersund, Moberget (Støa)             168
 Nesbakken, Nesbakken (Øst)             362
 Nesbakken, Norbæk (Nesv)             291
 Nilsen, Lyngen (Lsj)             107
 Nohr, Moen (Ljd)             213
 Nohr, Solstad (Nesv)             297
 Nohr, Nor (Øst)             365409
 Nome, Skogtun gjeti             230
 Nordberg, Kristoffer, Sørli n. (Ltj)             131
 Nordby, Nordby (Ljd)             217
 Nordby, Nordby (Skå)             266
 Nordby, Martin, Nordby (Øst)             366
 Nordenstam, Krokstad (Øst)             345
 Nordgaard, Nordgaard Oles (Skjærb)               65
 Nordgaard, Nordgaard Larses (Skjærb)               63
 Nordgaard, Nordgård (Skå)             266
 Nordhagen, Bæk (Ljd)             188
 Nordhagen, Arne, Fossmo (Ljd)             196
 Nordli, Furuseth (Øst)             323
 Nordmoen, se Solheim (Lut)               45
 Nordmoen, Nordmoen (Ljd)             217
 Nordnes, Nordnes (Ljd)             218
 Nordvik, se Bæklund             189
 Norgreen, Hanstad (Øst)             331
 Norstrøm, Furuheim (Øst)             322
 Norstrøm, Linnes Sør- (Skå)             264
 Norstrøm, Strømstad (Ljd)             235
 Norstrøm, Nytun (Øst)             368
 Nybakk, Nybakk (Lut)               38
 Nybakk, Nybakk (Lsj)             112
 Nyborg, Nyborg (Nesv)             293
 Nybø, Nybø (Ltj)             112
 Nygaard, Nygaarden (Lut)               40
 Nykvist, Fossheim (Lut)               15
 Nylund, Granly (Skå)             260
 Nymoen, Nymoen (Ljd)             220
 Nymoen, Halvor, Gustavsberg (Støa)             164
 Nyskog, Nyskog (Lsj)             113
 Nyvold, Nyvold (PI)             113
 Odde, Odde (Støa)             169
 Olafsen, Nordstad (Lut)               38
 Olbergsveen, Bekk (Støa)             161
 Olsen, Støa Nordgarn (Støa)             172
 Olsen, Putmoen, Nesheim (Øst)             365
 Olsen, Karl og Sina, Krokstad (Øst)             345
 Olsen, Martin, Strand (Lut)               46
 Olsson, Tandberg (Fler)             156
 Orrang, Hammeråsen (Lut)               21
 Omang, Bakken (Pl)               73
 Opseth, Brovold (Støa)             163
 Opseth, Haug (Ljd)             201
 Opseth, Opseth (Ljd)             221
 Paulsbyen, Paulsbyen (Skjærb)               66
 Paulsen, Haugen (Ljd)             202
 Paulsen, Pål Persa-hemmet (Ltj)             115
 Paulsen, Opshaug (Ljd)             224
 Pedersen, Peders (Øst)             372
 Pedersen, Karl, Bjørnstad (PI)               79
 Pedersen, Søjordet (Øst)             392
 Pedersen, Pers (øst)             372
 Pernup, Hammeråsen (Lut)              21
 Persen, Skjærbekk (Øst)             382
 Persson, Halvorseth (Støa)             165
 Pettersen, Hagebu (Lut)               20
 Pettersen, Sagmoen (Støa)             169
 Plassen, Olav, Bakken (Øst)             305
 Putmoen, Putmoen (Ljd)             225

 

 Familienavn,  Gardsnavn    Side
   
 Ramsli, Ljørfoss (Støa)  169
 Ramsøy, Lyngheim (Øst)  357
 Regnåsen, Byen s. (Skjærb)      54
 Reiersen, Reistad (Ljd)  226
 Ritland, Solheim (Ljd)  231
 Romsås. Bekkom (Øst)  305
 Rosenbland, Granheim (Øst)  324
 Rud, Rud (Martin) (Gal)  117
 Rundfloen, Rundfloen østre (Lut)      40
 Rundfloen, Rundfloen (Lut)    40
 Rustad, Tekta (Ljd)  237
 Rustad, Rustad (Ljd)  226
 Rydje, Rydje (Ljd)  118
 Ryskdalen, Skogli (Øst)  387
 Røberg, Audenset (Skjærb)    51
 Rømoen, Elvarhøi (Ljd)  191
 Rønnestad, Stenmo (Skjærb)    70
 Rønningen, Ring (Øst)  378
 Rønnigen, Pers (Øst)  372
 Rønnigen, Granrud (Lsj)    92
 Rønnigen, Presthus (Øst)  375
 Rønnigen, Rønningen (Skå)  268
 Rønnigen, Rønningen (Øst)  379
 Rønnigen, Otto, Hoelstad (Ljd)  204
 Rønnigen, Paul Arthur, Søby (Lsj)     129
 Røysheim, Røysheim (Lsj)  118
 Sagmoen, Sagnøya (Pl)  119
 Sakrisson, Myrheim (Ljd)  214
 Sandbæklien, Bjørgan (Skå)  253
 Sandmon, Storbækken (Støa)  170
 Sandmon, Høgbo (Øst)  338
 Sandvik, Sandvik (Ljd)  226
 Saustrupen, Grønvold (Lut)    19
 Sevaldsen, Strømstad (Ljd)  235
 Sjursnes, Vang (Ljd)  244
 Sjøli, Sjøli (øst)  381
 Skarli, Skarli (Skå)  262
 Skjærbekk, Venstad (Øst)  402
 Skjærbekk, Torgals (Øst)  399
 Skjærbekk, Sørhaug (Øst)  393
 Skjærbekk, Groheim (Øst)  324
 Skjærbekk, Bekk (Støa)  161
 Skjærbæk, Kilden (øst)  340
 Skjærbæk, Land (Øst)  348
 Skjæret, Sjøbo (Lut)    43
 Skjærholden. Skjærholla (Øst)  382
 Skjærstad, Sagnøya (Pl)  119
 Skjærstad, Knut, Søby (Lsj)  129
 Skjæraasen, Skjæråsen (Øst)  383
 Skjæraasen, Skjæråsen Mellom (Øst)        386
 Skogli, Kjellberg (Nesv)  286
 Skogli, Skogli (Øst)  387
 Skogli, Eggen (øst)  318
 Skogli, Per Egil, Tunheim (Skå)  276
 Skoglund, Winger (Øst)  404
 Skoglund, Skoglund (Ljd)  229
 Skogstad, Haugset (Øst)  335
 Skogstad, Skogstad (Øst)  388
 Skrinde, Elverhøi (Pl)    80
 Skaaret/Skåret, se Skåret-gardene (Skå)    269 –  275
 Skaaret/Haugen, Skarhaug (øst)  382
 Skaaret, Bæk, (Ljd)  
 Skåret, Ottar, Høiby (Støa)  165
 Sletten. Norbæk (Nesv)  291
 Smedstad, Smedstad (Støa)  170
 Smestad, Solbakken (Øst)  388
 Smith, Bjørli (øst)  310
 Smordalen, Solheim “Sentralen” (Skå)  275
 Solberg, Ola, Sørli N (Ltj)  131
 Sole, Johan, Bergli (Nesv)  281
 Solheim, Solheim (Ljd)  231
 Solstad, Solstad (Ljd)  232
 Solvang, Holtet (Lut)    23
 Sprunck, Norheim (Nesv)  293
 Spångberg, Oddberg (øst)  371
 Spångberg, Moum (Nesv)  288
 Staboe, Staboe (øst)  391
 Steen, Stenbakken (Ljd)  233
 Stein, Øverseth (Ljd)  250
 Sten, Stensvold (Øst)  391
 Sten, Åge, Tallhaug (øst)  395
 Stenberg, Solli (Ljd)  232
 Stenli, Stenli (Lsj)  127
 Stenmo, Stenmo (Skjærb)    70
 Stenneset, Stenneset (Lut)    45
 Stenrud, Stenrud (Ltj)  127
 Storberget, Myrvang (Skjærb)    62
 Storbrenna, Storbrenna (Lut)    46
 Storbæk, Linbæk (Skå)  264
 Storbæk, Eker (øst)  318
 Storbæk, Støa Nordgarn (Støa)  172
 Storbæk, Knutsplassen (øst)  345
 Storbæk, Mora (Ljd)  214
 Storbæk, Fredhjem (Skå)  259
 Stor-Børre, Bæklund (Ljd)  189
 Storjordet, Aas (Lsj)  141
 Storjordet, Ruud (øst)  378
 Strand, Strand (Skå)  276
 Strand, Strandsjø (Øst)  391
 Strandli, Strandli (Lut)    46
 Støa, Støa Søgarn (Støa)  171
 Støa, Bolstad (Ljd)  187
 Støa, Myrhaug (Nesv)  289
 Støheim, Kvanbekksetra (øst)  346
 Støheim, Støheim (Støa)  177
 Svensen, Otto, Vestheim (PI)  135
 Sveva, Fallet (Gjeddsjø-) (øst)  319
 Særnmo, Løvbekk (øst)  358
 Særnmo, Særnmo (Ljd)  235
 Sætersmoen, Sætersmoen (Ljd)  236
 Sætersmoen, Kilde (Øst)  339
 Sæther, Løvbekk (Ljd)  212
 Sæther, Gjervoldsetra (Ljd)  199
 Sætre, Haugen (Øst)  332
 Sætre, Schulstad (øst)  381
 Sætre, Bakken (Skjærb)    52
 Sætre, Bjørkholla (øst)  308
 Sætre, Søvik (P1)  133
 Søgård, Skjærberget Søgarn (Skjærb)    68
 Sønstebø, Sønstebø (øst)  393
 Sørby, Georg, Lutnes Vestigarn (Lut)    31
 Sørhuus, Sørhuus (Ljd)  236
 Sørhuus, Bjønns (Lsj)    763
 Sørhuus, Sverre, Aspely (Lsj)     73
 Sørli, Tannåneset Lissabon (Fler)  156
 Sørli, Karinus, Trollsberget (Skjærb)    70
 Sørli, Sørli s. (Ltj)  132
 Sørli, Sørli (Øst)  393
 Talaasen, Elvarhøi (Ljd)  191
 Tandheim, Tandheim (Nesv)  298
 Tangen, Nordberg (Lut)    37
 Tangen, Tangen (Øst)  395
 Tangen, Odd, Røyse (øst)  381
 Tannåneset, Tannåneset Søndre (Fler)  157
 Teige, Kvannbekksetra (øst)  346
 Tektfallet, Tektfallet (Ljd)  237
 Tektmoen, Kjellbak (Øst)  343
 Tektmoen, Tektmoen (Ljd)  238
 Tektmoen, Haugen (Skå)  261
 Teppen, Tannåneset n. Teppers (Nesv)  306-300
 Thobru, Voll (Ljd)  247
 Thorsen, Ranheim (Øst)  376
 Thune, Thune (Ljd)  239
 Torgals, Torgals Nord- (Ljd)  239
 Torgals, Nesbakken (øst)  362
 Tranbakken, Tranbakken (Nesv)  301
 Trollsberget, Lutnes Vestaelva (Lut)    33
 Trøseid, Toppen (Lsj)  133
 Tønnesen, Furuly (øst)  323
 Tørberget, Lien (Skjærb)    60
 Tørberget, Sagnøya (P/)  119
 Vallset’n, Sagmoen (Støa)  169
 Vea, Glitre (øst)  323
 Veiberg, Furumo (Lut)    16
 Vesterheim, Bjønns (Lsj)    77
 Vestlund, Vestlund (Lsj)  136
 Viken, Viken (Ljd)  245
 Viken, Vika Floden (Skå)  277
 Volen, Ljørdalsvola (øst)  354
 Våge, Våge (Gal)  137
 Vålen, Vålen (Ltj)  138
 Werme, Vestbak (Lut)    48
 Westerhaug, Vesterhaug (Lsj)  134
 Westgård, Sigvart, Granlund (øst)  324
 Winje, Kjølen Pensjonat (øst)  344
 Ziner, Nordli (Gal)  111
 Øien, Øivang (Fler)  159
 Øien, Tannåneset Svens (Nesv)  299
 Østby, Hammeråsen (Lut)    21
 Østby, Torgals (øst)  399
 Østby, Nordmoen (Ljd)  217
 Østby, Karl 0., Furuheim (Øst)  322
 Østerhaug, Østerhaug   (Lsj)  139
 Østgård, Østgård (Ljd)  248
 Østli, Østli (Ljd)  249
 Østli, Østli (Ltj)  139
 Østmoe, Bæk (øst)  314
 Østmoe, Ruud (øst)  378
 Østmoe, Østlund (øst)  408
 Østvang, Østvang (Lsj)  140
 Østvang, østvang (øst)  409
 Østvang, Bjørn, Bjørbo (Nesv)  282
 Øvergård, Øvergård (Ljd)  250
 Øvre, Kjeldmoen (øst)  341
 Øvre, Bakkebo (Øst)  303
 Øyehaug, Fjellstad (Nesv)  321
 Aas, Aas (Pl)  141
 Aas, Sagmoen (PI)  119
 Ås, Ås (Nesv)  302
 Aasen, Aasen (Ljd)  251
 Aasen, Bjørkelund (Lut)      9
 Aasen, Elvly (Lut)    15
 Aasen, Hareåsen (Lut)    23
 Asheim, Asheim (Lti)  142
 Åsheim Nordmoen, Asheim (Ljd)  251

Gardsnavnregister

 Gardsnavn, gnr./bnr.,  Familienavn  Side
   
 Adolfsnes 9-87/93 (Ljd), Fosvold/Haget  181
 Aker 16-18 (Øst), Haugen, se Myhr  359
 Aker 26-152 (Lsj), LyseggenlAker    73
 Akerhaug 7-6 (Fler), KvernmolFlermoen, Ole J.    145
 Akre (Gal), se Galåsen Akre    84
 Alfarheim 15-19 (Nesv), Moen/Eriksen  279
 Alfheim 16-132 (Øst), Davidsen  303
 Andershemmet (Lut), Andersen      9
 Anker 9-107 (Støa), Moberget  161
 Aspely 26-216 (Lsj), Sørhuus    73
 Asphol 9-334 (Ljd), Opseth  181
 Audenset 70-17 (Skjærb), Rødberg    51
 Austi 14-19 (Øst), se Presthus, bruker II  375
 Austråt 14-12 (Øst), Haugen, se TbI s. 608  
 Auststad 17-116 (Øst), Bakken  303
 Bakke 31-130 (Øst), Flermoen  303
 Bakkebo 17-172 (Øst), Øvre  303
 Bakkely 9-277 (Ljd), Lokholt  182
 Bakken ø og v 10-1/74 (Ljd), Bakken  182
 Bakken 11-10 (Skå), Bakken/Moen  253
 Bakken 16-21 (Øst), Plassen  305
 Bakken 68-5 (Pl), BakkenlOmang    73
 Bakken 70-7 (Skjærb), Bakken/Sætre    52
 Bakketun 10-104 (Ljd), Nordnes  184
 Bakketun 33-145 (Øst), Engemoen  305
 Barly 4-23 (Lsj), Kjølstad    75
 Bekk 5-23 (Gal), Myrli    75
 Bekk 69-35 (Pl), Beck    75
 Bekk 9-291 (Støa), Skjærbekk/Olbergsveen  161
 Bekkelund 69-9/10 (Lut), Bekkelund      9
 Bekkelund 15-5 (Nest), Grønås  279
 Bekkely 10-49 (Ljd), Bekkevold  184
 Bekkely 68-34 (Lut), Granberg      9
 Bekken 27-32, Maskinstasjon i Åsa    76
 Bekkom 33-310 (Øst), Håkonsen/Romsås  305
 Berg 17-4 (Nesv), Berg  280
 Bergheim 17-55 (Nesv), Bergheim  281
 Bergli 15-17 (Nesv), KildenlBergstriim1Sole  281
 Bergli 26-111 (Lsj), Bergli    76
 Bergli 31-168 (Ljd), Lokholt  185
 Bergli 70-32 (Skjærb), Bergli/Byen    52
 Bernts 20-13 (Øst), Bernts Grønland  305
 Betania 17-68 (Øst), Pinsemenighetens lokale        307
 Betel 31-104 (Øst), Misjonsmenighetens lokale  307
 Biten 14-24 (Øst), Skogli  308
 Bjerke 17-88 (Øst), Haugen  308
 Bjerkhaug 26-243 (Lsj), Lyseggen    77
 Bjønnmorsetra (Ljd), Bernts, Per  185
 Bjønns 17-160 (Øst), Bjørseth  308
 Bjønns 26-21 (Lsj), Sørhuus/Kveen/Vesterheim    77
 Bjørbo 15-98 (Nesv), østvang  282
 Bjørgan 12-5 (Skå), SandbæklienlBjørgan1Linnes  253
 Bjørkhol 11-80 (Skå), Langhol  263
 Bjørkholla 13-1 (Øst), Bjørkholla/Sætre  308
 Bjørkli 4-6 (Lsj), Bjørkli    78
 Bjørklund 4-22 (Lsj), Rønningen    78
 Bjørklund 69-47 (Lut), Aasen      9
 Bjørkly 9-412 (Ljd), Holmstrøm  185
 Bjørli 10-106 (Skå), Skåret  267
 Bjørli 17-122 (Øst), Bjørseth/Smith  310
 Bjørndal 33-205 (Øst), Torgals, se Nestun  365
 Bjørneby 17-102 (Nesv), Rønningen  282
 Bjørneby 9-71 (Ljd), BjørnebylForsberglBergersen  186
 Bjørnstad 3-15 (Pl), PedersenlBjørnstadlBakken, Einar        79
 Bjørnstad 6-8 (Støa), Moberget  162
 Bjørnstad 9-170 (Ljd), Kilden  186
 Bjørseth 15-12 (Øst), Bjørseth  311
 Bjørstad 10-56 (Ljd), Kristoffersen/Nordnes  186
 Bjørvang 11-35 (Skå), Bjørvang  254
 Blæstvang 16-68 (Nesv), Berg  283
 Blåsstad 9-414 (Støa), Moberget  162
 Bolstad 9-296 (Ljd)), StøalBæk  187
 Borg 17-107 (Øst), Lilleberg  313
 Borge 70-56 (Skjærb), Nordgaard    53
 Bovolden 20-27 (Øst), Bovolden/Bovold  313
 Bravo 17-156 (Fler), Flermoen  283
 Breen 33-165 (Øst), Grønland  314
 Breidablikk 9-155 (Ljd), GjørslielBakkenILindeborg  187
 Brenna 16-92 (Nesv), Grønvold  283
 Brenna i Bustad (Lut), Bekkelund    12
 Brovold 9-8 (Støa), Opseth  163
 Bruvang (Skå)  255
 Brænd (Ljd)  211
 Brændhaugen 9-637 (Ljd), Lans  187
 Bråten 26-164 (Lsj), Bråten    80
 Bustad Solvold 1-3 (Lut), Bustad    10
 Bustad Nerivollen 1-22 (Lut), BustadlTannåsneset    11
 Bustad Daniels (Lut), Bustad/Kristiansen    12
 Byen n. 70-36 (Skjærb), Byen/Myrvold    53
 Byen s. 70-47 (Skjærb), Byen/Regnåsen    54
 Bæk 17-45 (Øst), Østmoe/Faldmo  314
 Bæk 9-26 (Ljd), Nordhagen/Floden/Skaaret  188
 Bækkevold 17-27 (Øst), BjørsethlMathisen  316
 Bækkevold 9-28 (Ljd), Bækkevold  188
 Bæklund 9-135 (Ljd), Svensen/Bæklund  189
 Bækvang 9-65 (Ljd), Bækvang  190
 Bø 15-68 (Nesv), SolelMyrvang  283
 Bø 17-146 (Øst), Mathisen/Stenseth  317
 Børes 5-99 (Ltj)    94
 Dahl (Jon-) (Skjærb), Dahl    56
 Dahl (Nord-) 70-44 (Skjærb), Dahl/Johnsen    55
 Dalborg 31-123 (Øst), Eggen  317
 Dalvang 33-152 (Øst), TangenlLynghaug  317
 Daniels 1-69 (Lut)     12
 Dersø 1-4 (Lut), se Lutnes Dersø    28
 Drevdal 31-204 (Øst), se Hemroa  337
 Drevjevollen 10-31(Ljd), Rustad  190
 Dypflod 11-33 (Skå), Dypflod/Myrvang  255
 Eggen 16-27 (Øst), Langeggen/Eggen/Skogli  318
 Eggseth 15-55 (Nesv), Beck  284
 Eker 33-149 (Øst), KvernmoseterlStorbæk  318
 Eker 70-53 (Skjærb), Dahl    58
 Elvarhøi 9-188 (Ljd), Talaasen/Rømoen  191
 Elvegløtt 68-16 (P1), Bakken/Rud    80
 Elvemo 10-77 (Ljd), Nordnes  191
 Elverhøi 3-17 (P1), Skrinde/Kristiansen    80
 Elvestad 1-72 (Lut), Kjærnåsen    14
 Elvetun 68-33 (Lut), Høgberg    15
 Elvly 1-32 (Lut), AasenlRundfloenlBekkelund/Hoff    15
 Enga 15-83 (Nesv), Bekk  284
 Enghaug 6-4 (Fler), Flermoen, Johannes  146
 Engtjernåsen 5-4 (Ltj), se Sæter  128
 Eriks 9-1  og 435 (Ljd), Høye  191
 ,Eriksfallet 9-19 (Ljd), Torgals  192
 Faksen 9-195 (Ljd), VikenIWiken  193
 Fallet (Gjeddsjø-) 20-25 (Øst), Fallet/Finstad/Sveva  319
 Fallet østre 5-38 (Ltj), Forsberg    80
 Finnbo (Øst), se Fallet  319
 Finstad 20-24 (Øst), Finstad  319
 Fjellset 16-128 (Øst), Nerhagen, Jostein  321
 Fjellsno 14-39 (Øst), Skogli  321
 Fjellstad 16-141 (Øst), Nerby/Øyehaug  321
 Fjellvang 11-32 (Skå), Linnæs  255
 Flaten 10-55 (Ljd), Børresen, Per P.  193
 Flaten 31-314 (Skå), Eggen, Edvin  256
   
 FLERMOEN (Fler) krets begynner  145
 Flermoen Handel  151
 Om E-verket, se Enghaug  146
   
 Flermoen Vestre 6-1 (Fler), FlermoenlJensen  148
 Flermoen Vestre 6-6 (Fler), Flermoen, Einar  148
 Flermoen Nordre 6-20 (Fler), Flermoen, Solveig  150
 Flermoen Østre 7-1 (Fler), Kristiansen  150
 Flermoen Østre 7-3 (Fler), Flermoen  151
 Flermoen Synnatel 7-4 (Fler), FlermoenlBjørseth  152
 Flobakk, se Nordby (Skå)  266
 Floden 31-35 (Skå), Floden  256
 Flodli 31-372 (Skå), Moren  258
 Flosyn 31-366 (Skå), Moren  258
 Foss 9-7 (Ljd), Foss  193
 Foss Floden 31-97 (Skå), Floden  258
 Fossen 9-33 (Ljd), FossenlBekk  195
 Fossheim 68-7 (Lut), HenriksenlNykvist    15
 Fossheim 9-138 (Ljd), Fossheim  196
 Fossmo 9-309 (Ljd), Nordhagen  196
 Fossvang 1-85 (Lut), Kjernåsen    16
 Fram (Skå), Lokalet  258
 Famnes (Øst), Lokalet  405
 Fredhjem 10-25 (Skå), FredhjemlStorbæk  259
 Fredhjem 9-110 (Ljd), Lans  197
 Fredli 33-360 (Øst), Kristiansen, Walter  321
 Fredly 17-150 (Nese), Flermoen  284
 Fredvang 17-159 (Øst), Myrvang, Ivar  321
 Fregnheim 10-100 (Skå), Storbæk  260
 Fregnsyn 10-92 (Skå), Nylund, se Granly  260
 Fregntun 10-101 (Skå), Storbæk  260
 Furu 9-384 (Ljd), Larsen  198
 Furuheim 17-42 (Øst), AmundsenløstbylNorstrøm  322
 Furulund 17-164 (Øst), Rønningen  322
 Furulund 33-468 (Øst), Nohr, Leif  322
 Furulund 9-417 (Ljd), Foss  194
 Furuly 16-129 (Øst), Eriksen, Willy R.  323
 Furuly 31-357 (Øst), OlsenITønnesen  323
 Furuly 33-324 (Øst), Bovolden  323
 Furuly 4-26 (Lsj), Heggbrenna    81
 Furuly 9-342 (Ljd), Skaaret  198
 Furuly 9-420 (Ljd), Nordmoen  198
 Furumo 1-82 (Lut), Veiberg    16
 Furumo 3-40 (P1), Nyvold    81
 Furumo 10-54 (Ljd), Nordnes
 198
 Furuseth 31-122 (Øst), GrambolNordli, Ottar  323
 Furuseth 9-111 (Ljd), Kilden  198

 

Gardsnavn,  gnr./bnr.,  Familienavn    Side
     
GALÅSEN (Gal) krets begynner      73
Om Trysil Privatbank s TbIV 2. halvbd. s. 170 og foto under Galåsen Søgarn. NB – eget jubileumsskrift utgitt av Kredittkassen, Trysil, 1987.     
     
Galåsen Jons 5-1 (Gal), Galaasen, Jon       82
Galåsen Akre 5-10 (Gal), Akre      84
Galåsen Martins 5-12 (Gal), se Rud (Gal)    117
Galåsen Pauls 5-7 (Gal), Galaasen, Anders       83
Galåsen Petters 5-13 (Gal), Galaasen, Petter O.       85
Galåsen Søgarn 5-16 (Gal), Galaasen, Martin G.       87
Gjeddsjøfallet 20-25 (Øst), se Fallet    319
Gjervoldsetra 17-50 (Ljd), AspbergetlGjervoldseterlSæther     199
Gjetfallet (Skjærb), Gjetfallet      58
Glitre 31-105 (Øst), Kristiansen, Oddmund/Vea    323
Gnollsetra (Skå)     200
Grambo 20-5 og 7 (Nyb), se TbI     
Gran 6-65 (Gal), Tannneset/Gran       89
Gran 9-355/357 (Ljd), østgårdlTorgals    200
Granberg 3-30 (Ltj), Granberg      90
Granhaug 3-76 (Ltj), Eggen      91
Granheim 33-147 (Øst), Land/Rosenblad    324
Granli 3-68 (Ltj), Kjærnåsen      91
Granli 5-44 (Ltj), Granli      91
Granlund 20-28 (Øst), Westgård, Sigvart    324
Granly 10-48 (Skå), Skåret/Nylund    260
Granly 17-60 (Nesv), Forsamlingslokalet     284
Granurd 26-185 (Lsj), HammersgårdlLandsjøåsen1Rønningen/Gundersen       92
Granum 3-63 (Ltj), Ingebretsen      94
Granvold (Skå), Mæhlum/Granvold     261
Granvold 5-22 (Ltj), LyseggenILjøstad-Børe      94
Granås 3-46 (Ltj), Granberg       94
Grensbo 68-14 (Lut), Lindfoss/Bengtsson      17
Groheim 16-131 (øst), Skjærbekk     324
Grønberg 33-63 (øst), Bovolden    324
Grønberget 1-35 (Lut), GrønbergetlKjernåsen       18
Grønbo 17-152 (Øst), Sørli 
   325
Grønland Dernede 31-3 (Øst), GrønlandlMoen     326
Grønland 19-1 (Øst), Grønland/Broman     325
Granli 33-72 (Øst), Kristiansen, Kristian     328
Grønneset 3-1 (P1), Grønnæss      94
Grønneset n. (Ltj)       96
Grønoset 68-1 (Lut), Grønoset       18
Grønstad 15-56 (Nesv), Grønland    284
Grønstad 17-72 (Øst), Hemstad, Petter    329
Grønvold 1-24 (Lut), Saustrupen/Grønvold      19
Grønvold 25-4 (Øst), Moen    329
Grønåsen 20-11 (Øst), Grønåsen/Nohr    329
Grønåsskjæret 20-12 (Øst), Moberget/Grønåsen    331
Gustavsberg 9-25 (Støa), Skogfullmektigbolig     164
Gårde 26-127 (Lsj), Gårde      97
Haga 27-5 (Ljt), GranlilMyrli      97
Hagebu 1-103 (Lut), Pettersen      20
Hagelund 26-89 (Lsj), BustadlKolos      97
Hagen 26-31 (Lsj), Hagen      98
Hagen 11-32 (Skå)       55
Halvors – Lyngdal 16-26 (Øst), Engemoen/Bjørseth    357
Halvors Skåret 11-5 (Skå)    273
Halvorseth 9-253 (Støa), Persson     165
Hammeråsen 1-12 (Lut), OmangløstbyILøkkenIPernup      21
Hammeråsen nordre 1-23 (Lut), Grønoset/Nygaard      22
Hanssetra 15-2, 3, 8, 23 (Fler)      154
Hanstad 16-32 (Øst), Norgreen     331
Hareåsen (Lut), BustadlAasenlMattisen       23
Haug 31-146 (Øst), Bovoll/Rønningen    332
Haug 26-405 (Lsj), Myrheim       99
Haug 9-129 (Lid), OpsethlHøye    201
Haug 68-25 (P1), Samvirkelaget       99
Haugar 17-96 (Øst), Bjørseth    332
Haugen  11-7 (Skå), Haugen/Tektmoen    261
Haugen 13-10 (Øst), SætrelMoen     332
Haugen 17-1 (Øst), Haugen    333
Haugen 3-54 (Ltj), Haugen       99
Haugen 9-66 (Ljd), Dybdahl/Paulsen/Bekkvang     202
Haugenstua 16-142 (Øst), Haugen     334
Haugestad 17-126 (Nesv), Hedstrøm     285
Haugli 17-125 (Øst), Nesbakken     334
Haugli 9-648 (Støa), Hanssen     165
Haugsaga 17-66 (Øst), Rønningen     334
Haugset 31-64 (Øst), Kristiansen/Skogstad     335
Haugseth 10-28 (Ljd), LarsenlEnger    203
Haugseth 15-24 (Øst), Bjørseth, Sverre    336
Haugset 7-5 (Fler), Flermoen, Hildemar    154
Haugås 9-268 (Ljd), Fossen    203
Heimly 33-170 (Øst), Skogli     336
Heimtun 31-196 (Øst), Gleditsch     337
Heimtun 31-299 (Øst), Kjernåsen, Magne    337
Heimtun 4-24 (Lsj), Røysheim     118
Hemroa 31-204 (Øst), Drevdalen/Hemstad     337
Hjørnet (Ljd)     187
Hoel 9-29 (Ljd), Hoel     203
Hoelstad 9-315 (Ljd), Rønningen     204
Holdheim 9-70 (Ljd), Holdheim     204
Hollsetra 13-2 (Fler)     155
Holmen 12-2 (Skå), Holmen     261
Holset 9-326 (Ljd), Hoel     204
Holt 31-103 (Ljd), Kilden/Holt     204
Holtet 1-31 (Lut), HoltetlSolvanglWerme      23
Hovd 16-134 (Øst), Karlsen/Rønningen      338
Høgbo 27-46 (Lsj), Karlsmoen        99
Høgbo 33-483 (Øst), Sandmon     338
Høiby 8-25 (Støa), Skåret/Sandmon    165
Høili 70-41/45 (Skærb), DahllJohnsenIPinnerud       59
Høyby 31-334 (Øst), Eggen     338
Høystad 9-256 (Ljd), Høye     205
Israels 17-12 (Øst), Bjørseth/Bakken     406
Iverfallet (Lut), se Lutnes Vestaelva       33
Jamsa (Lut), Grønnæss, se Solstrand       31
Jens’ 17-7 (Øst), Karlsen/Bakken     338
Jons Galåsen (Gal)       82
Jons Skåret (Skå)     271
Jons se øiseth (Ljd)     247
Jonsrønningen 11-24 (Skå), Bjørgan     262
Kallberg 1-57 (Lut), Granli/Bakken       23
Karud 68-18 (P1), Bergli       99
Kildal 15-18 (Nesv), Kilden/Bekk     285
Kilde 17-35 (Øst), Sætersmoen     339
Kilden 17-8 (Øst), SkjærbældBakken     340
Kilden 9-142 (Ljd), Kilden     205
Kirkevang el. Kirkestuen (PI), Storjordet    100
Kjeldmoen 17-11 (Øst), Moren/øvre/Bjørseth     341
Kjella (Øst), se Kilde     339
Kjellbak 16-30 (Øst), Tektmoen1Kjellbakk     343
Kjellbakk 9-333 (Ljd), Lans     206
Kjellberg 15-13 (Nesv), Skog/Evjen/Lindaas     286
Kjellmora 9-9 (Støa), Fossen/Flermoen    166
Kjellvang 17-30 (Øst), Kjellvang     343
Kjellvang 70-39 (Skjærb)       59
Kjellvang 8-39 (Støa), Flermoen     166
Kjellvang 9-109 (Ljd), HolmstrømlSevaldsen    206
Kjelstad 33-144 (Øst), Kjernåsen    344
Kjernmo 16-79 (Nesv), Kjernmoen    287
Kjernåsen (Ltj), Kjernåsen    100
Kjølen Pensjonat 17-118 (Øst), Winje     344
Kjølstad 26-139 (Ltj), Kjølstad     102
Kjønnkroken 11-6 (Skå), KjernkrokenlKarlsen/Karlsmoen    262
Klæt 5-97 (Gal), Galaasen/Klæt    102
Kolos 4-1 og 2 (Eng), se TbI    
Knuts 16-133 (Øst), Tangen     345
Knutshaugen 17-149 (Øst), Bjørseth     345
Knutsplassen 17-139 (Øst), Storbæk    345
Krabrud (Øst), se Ruud     378
Krokstad 16-44 (Øst), Grønland/Olsen/Nordenstam    345
Kvanbekksetra 13-4 (Øst), Floden/Støheim/Teige    346
Kveen (Ljd), Kveen    206
Kveldfoss 7-16 (Fler), Mo, Johan K.    155
Kvernbæk 10-12 (Ljd), Kvernbekk    206
Kvernfoss 1-80 (Lut), Lutnæs, Oddmund      24
Kvernmoseter v. 24-21 (Øst), Moen    348
Kvemmoseter ø. 24-2 (Øst)    347
Kvestad 9-400 (Ljd), Kveen    207
Kvile 5-45 (Gal), Kvile    103
Kværne 5-84 (Gal), Kvile    104
Kårstad 17-36 (Nesv), Moberget    287
Laksmoen 68-27 (Lut), Nyhus/Grønoset      24
Land 24-12 (Øst), ??     348
Landheim 9-198 (Ljd), Fossheim    208
      
LANDSJØÅSEN (Ljd) krets begynner       73
Lokalet i Åsa, se Åsvang     143
Bureising, se under Landsjøåsen     104
     
Landsjøåsen Handel     104
Landsjøåsen søndre 26-3 (Lsj), Landsjøaasen     104
Landsjøåssetra 26-130 (Lsj), Sørhuus, se Løkja    106
Langhaugen 11-45 (Skå), Skåret    263
Langhol 11-8 (Skå), Langhol    263
Langkjølteigen (Øst), Boligfelt    349
     
LANGTJØNNÅSEN (Ltj) krets begynner       73
Lokalet i Åsa, se Åsvang     143
     
Langtjønnåsen n. 5-3 (Ltj), se Tb1 s. 273     
Langtjønnåssetra 5-5, se Tb1 s. 278     
Larses (Skjærb), se Nordgaard       63
Larsmo 9-340 (Ljd), Larsen     208
Lauvbekksetra 14-1 (Øst), Haugen     351
Leeteng 9-34 (Ljd), Leeteng    208
Leine 33-206 (Øst), Rønningen/Bovolden     353
Li 9-339 (Ljd), se Strandvold     234
Liberg 10-62 (Ljd), Øvergård    208
Lie 3-11 (Ltj), Lie    106
Lien 70-42 (Skjærb), Tørberget’Lien      60
Liland 33-154 (Øst), Moen/Andersen    354
Lileng 69-12 (Lut), Lileng      24
Lillebo 17-106 (Øst), Håkonsen    354
Lillebo 9-169 (Ljd), Lokholt    208
Lillebyen 70-28 (Skjærb), Lillebyen/Byen/Bye      60
Lillevold 9-157 (Ljd), Sevaldsen/O/sen    209
Linbæk 12-8 (Skå), Storbæk    264
Lindberg 15-9 (Nesv), Østby/Nerby    287
Lindbo 15-14 (Nesv), Lindberg/Nyborg    288
Lindvang (Skjærb), se Paulsbyen      66
Linnes Sør- 12-1 (Skå), Linnes/Nordstrøm    264
Linnes Nord- 12-3 (Skå), Linnes/Nordgård    265
Linstad 12-10 (Skå), Linnes /Haugen    265
     
LJØRDALEN (Ljd) krets begynner     181
Om Lund, se foto       30
Om Sion, se Opshaug     
“Kafeen”, se Eriks-Fallet     
Om posten, se Hoel, Sørhus og Opshaug    
Tryslingen turistsenter og alpinsenteret A/S Fulufjellet, se Tryslingen     
Litt om bruforbindelser i Ljørdalen sentrum     209
Lørdalen Telefonsentral     209
     
Ljørdalsvola (Øst), Volen/Grønland    354
Ljørdalsåsen (Ljd), se Åsen    251
Ljørfoss 9-307 (Støa), Ramsli    167
Lokholt 9-289 (Ljd), Lokholt    210
Lund 16-29 (Øst), Haakonsen/Lund    355
Lund 4-5 (Lsj), se Tb1 s. 257      
Lund 69-13 (Lut), Lileng      25
Lundemo 9-197 (Ljd), Nordnes    211
     
LUTNES (Lut) krets begynner         9
Lutneskniven, se Lutumo.     
Postkontoret, se Lyngå.     
Tollstasjon og butikk, se Grensbo og Fossheim.     
Forsamlingslokalet Oddheim, skolen i Lutnes, E-verket i Lutnes     25  – 26
     
Lutnes Oles 1-1 (Lut), Lutnæs      27
Lutnes Dersø 1-4 (Lut), Lutnæs/Bjørnstad       28
Lutnes Østigarn 1-5 (Lut), Lutnæs/Olafsen/Holtet       30
Lutnes Vestigarn 1-8 (Lut), Bustad/Haugen/Sørby       31
Lutnes Solstrand Olas 1-15 (Lut), Lutnæs/Grønnæss       31
Lutnes Vestaelva 68-2 (Lut), Lutnæs/Trollsberget       33
Lutumo 1-66 (Lut), Mattisen/Olsen, lærer1Lutmes      34
Lybak 31-108 (Øst), Kristiansen    356
Lyckan 16-117 (Øst), Hemstad    357
Lykkebo 17-154 (Nesv), Flermoen    288
Lyng 16-126 (øst), Håkonsen, se Pers    357
Lyngdal 16-26 (Øst), Engemoen/Bjørseth    357
Lyngdal 1-94 (Lut), Granli      35
Lyngen 26-423 (Lsj), Nilsen/Bråten    107
Lyngheim 17-180 (Øst), Ramsøy    357
Lyngmo 69-28 (Lut), Myrvang      35
Lyngmo 9-640 (Ljd), Nordnes    211
Lyngå 1-81 (Lut), Lutnæs       35
Lyngås 1-73 (Lut), Mo/Berg      36
Løkja 26-130 (Lsj), Sørhuus, se Landsjøåssetra    106
Løkke 9-100 (Ljd), Bæk/Nordmoen    212
Løkken 1-64 (Lut), Løkken      36
Løvbekk 14-16 (Øst), Skogli/Særnmo    358
Løvbekk 9-112 (Ljd), Sæther     212
Løvbekksetra 14-1 (Øst), Haugen    351
Løvhaugen 14-10 (øst), Hanstad/Nohr    358
Løvli 1-26 (Lut), Henriksen/Bustad      36

 

 Gardsnavn,  gnr./bnr.,  Familienavn  Side
   
 Mandfloen 3-9 (P1), Mandfloen  107
 Mandflosetra 3-3, se Tb1 s. 228  
 Martins Galåsen (Gal), se Rud  117
 Midtby 70-61 (Skjærb), Kjellvang    62
 Midtsem 14-34 (Øst), Nohr  358
 Midttun 9-219 (Ljd), Nymoen  212
 Mobakken 9-425 (Ljd), Nordmoen  213
 Mobekk 68-10 (PI), Ellbro   109
 Mobekk 9-336 (Ljd), Larsen  213
 Moberg 16-159 (øst), Moberg/Stendahl   359
 Moberg 9-230 (Støa)  167
 Moberget 6-13 (Støa), Moberget  168
 Moen 17-33 (Øst), Moen/Bakken  359
 Moen 9-62 (Ljd), Moen/Nohr  213
 Moheim 70-37 (Skjærb)    62
 Mora 10-19 (Ljd), Moren/Storbæk  214
 Morroa 10-109 (Ljd), Storbæk  214
 Morud 10-58 (Ljd), Moren  214
 Morud 5-46 (Gal), Morud  109
 Mosterholtet (Skjærb), se u. S.Byen    54
 Moum 15-88 (Nesv), Spångberg  288
 Museumshaugen 9-429 (Ljd), Pedersen     214
 Myhr 17-14 (Øst), Haugen  359
 Myhre 9-108 (Ljd), Hedman/Larsen  214
 Myre 9-115 (Støa), Flermoen, Ingvald/Borthen     168
 Myrhaug 15-16 (Nesv), Støa  289
 Myrhaug 27-41 (P1), Haugen  109
 Myrhaug 31-369 (Skå), Foss-Floden  266
 Myrheim 9-92 (Ljd), Sakrisson  214
 Myrli 39-71 (Øst), Løberg/Smith  361
 Myrli 5-20 (Ltj), Myrli  109
 Myrstad 9-362 (Støa), Borthen  168
 Myrvang 15-11 (Nesv), Myrvang/Jensen  290
 Myrvang  31-179 (Skå), Håkonsen/Myrvang  266
 Myrvang 70-33 (Skjærb), Myrvang    62
 Myrvang 9-92 (Ljd), Martinsen/Mo  215
 Myrvold (Skjærb), se Byen n.    53
 Myrvold 9-72 (Ljd), Myrvold/Lokholt  215
 Nerheim 31-269 (Øst), se Vestli  402
 Nerivollen 1-22 (Lut), se Bustad    11
 Nesbakken 33-41 (Øst), Nesbakken/Torgals  362
 Nesbakken n. 33-55 (Øst), Hemstad/Torgals  364
 Nesbakken 33-85 (Øst), Nesbakk  364
 Nesheim 3-35 (P1), Lileng  110
 Nesheim 31-112 (Øst), Olsen /Karlsen  365
 Nestun 33-205 (Øst), Torgals/Nesbakken  365
   
 NESVOLDBERGET (Nesv) krets begynner  279
 Forsamlingslokale, se Granly  284
 Skolehuset, se Solvang  296
   
 Nilshaugen (Fler), se Akerhaug  145
 Nilsjordet (Øst), se Fallet  319
 Nor 14-7 (Øst), Nohr  365
 Norbæk 15-20 (Nesv), Nesbakken/Sletten  291
 Nordbekk 10-29 (Ljd), Larsen  216
 Nordberg 1-36 (Lut), Bustad/Tangen    37
 Nordby 10-37 (Skå), Nordby/Flermoen  266
 Nordby 31-195 (Øst), Nordby/Kjernåsen  366
 Nordby 9-60 (Ljd), Nordby/Kvernbekk  217
 Nordgarn Støa 8-22 (Støa), Storbæk  172
 Nordgaard Larses 70-13 (Skjærb), Nordgaard    63
 Nordgaard Oles 70-14 (Skjærb), Nordgaard    65
 Nordgård 12-7 (Skå), Nordgaard  266
 Nordhaug 8-24 (Støa), Nymoen  168
 Nordheim (Lut), Lutnæs, Magnus, se Lutumo    34
 Nordheim 1-98 (Lut), Werme    38
 Nordheim 4-16 (Lsj), Finstad, Lars  111
 Nordli 17-133 (Øst), Skjæraasen/Bekk  367
 Nordli 31-145 (Øst), Bovold, Karl  367
 Nordli 5-81 (Gal), Galaasen/Ziner  111
 Nordli 8-26 (Støa), Nymoen  169
 Nordmoen 69-11 (Lut), Nordmoen/Grønoset, se Solheim      45
 Nordmoen 9-39 (Ljd), Nordmoen /Østby  217
 Nordnes 10-17 (Ljd), Nordnes/Fossheim  218
 Nordstad 1-111 (Lut), Olafsen    38
 Nordstad 10-103 (Ljd), Særnmo  218
 Nordvik (Ljd), se Bæklund, Stor-Børe  190
 Noreng 15-93 (Nesv), Sletten  293
 Norheim 15-87 (Nesv), Sprunck  293
 Norheim 16-130 (Øst), Myrvang  367
 Norhus 7-19 (Fler), Martinsen  155
 Norstad 10-60 (Ljd), Bergersen  218
 Norstrøm (Øst), se Nytun  368
 Nybakk 10-46 (Ljd), Kvernbekk  219
 Nybakk 26-163 (Lsj), Nybakk  112
 Nybakk 31-217 (Øst), Kristoffersen  367
 Nybakk 68-6 (Lut), NybakkiGranberg    38
 Nybo 20-33 (Øst), se TbI s. 751   
 Nyborg 15-10 (Nesv), Nyborg  293
 Nyborg 9-152/638 (Ljd), Nymoen  219
 Nybø 26-158 (Ltj), Bakken/Nybø  112
 Nybø 69-24 (Lut), Nybakk    39
 Nygård Skåret 11-18 (Skå), Løken  274
 Nygaarden 68-9 (Lut), Nygaard    40
 Nyheim 10-39 (Skå), Skåret  267
 Nyheim 16-135 (Øst), Bovolden  368
 Nyheim 17-153 (Nesv), Engernes  294
 Nyheim 3-59 (P1), Mandfloen  112
 Nylund 31-113 (Øst), Andersen/Lotten/Haugen  368
 Nylund 5-42 (Gal), Hedstrøm/Rønningen  113
 Nylund ved Drevja, Johansen, Mikkel  219
 Nymoen 9-27 (Ljd), Nymoen  220
 Nynes 10-68 (Skå), Storbæk  268
 Nyskog 26-128 (Lsj), Nyskog  113
 Nysted 10-57 (Ljd), Særnmo  221
 Nysted 16-136 (Øst), Skjærbekk  368
 Nytun – “Nybø” 17-67 (Øst), Bjørseth  370
 Nytun 10-93 (Ljd), Særnmo  221
 Nytun 10-99 (Skå), Skåret, se Nyheim  267
 Nytun 14-8 (Øst), Norstrøm  368
 Nytun 9-556 (Ljd), Nymoen/Bjørseth  221
 Nyvold 3-14 (P1), Nyvold  113
 Nyvoll 9-185 (Ljd), Bråten  221
 Nyås 4-20 (Lsj), Mandfloen  114
 Næs 10-44 (Skå), Storbæk  268
 Nørstebø 16-138 (Øst), Sønstebø/Sundsbakken  371
 Oasen 17-144 (Øst), Bjørseth  371
 Oddberg 33-151 (Øst), Fallet/Spångberg/Tannåneset  371
 Oddberg 33-384 (Øst), Kjernåsen  371
 Odde 9-175 (Støa), Odde  169
 Oddheim (Lut), Lokalet    26
 Olas Lutnes    31
 Oles Lutnes    27
 Opseth 9-21 (Ljd), Opseth  221
 Opshaug 9-137 (Ljd), Paulsen  224
 Otters (Skå), Skåret  272
 Paulsbyen (Lindvang) 70-2 (Skjærb), Nordgaard/Kjeltvang      66
 Peders 16-7 (Øst), Pedersen  372
 Pers 16-9 (Øst), Rønningen/Pedersen  372
   
 PLASSEN (P1) krets begynner    73
 Kirkestuen i Plassen, se Kirkevang  
 Søre Trysil Samfunnshus og skole  129
 Telefon, se Bakken    73
   
 Pauls Galåsen (Gal)    83
 Petters Galåsen (Gal)    83
 Presthus 32-9 (Øst), Rønningen  375
 Putmoen 9-36 (Ljd), Putmoen  225
 Pål Persa-hemmet 3-84 (Ltj), Paulsen/Ko/os/Våge  115
 Rakkelbo 68-38 (P1), Omang  116
 Ranheim 33-182 (Øst), Andersen/Eide/Thorsen  376
 Reistad 9-332 (Ljd), Reiersen  226
 Revkvea (Lut), se Lutumo    34
 Ring 26-215 (Lsj), Lyseggen  116
 Ring 31-226 (Øst), Rønningen  378
 Roa 31-203 (Øst), Hemstad  378
 Roa 70-60 (Skjærb), Hegg    67
 Rogne 25-19 (Øst), Moen  378
 Rognli 26-458 (Lsj), Østerhaug  117
 Rognli 33-146 (Øst), Fallet  378
 Rud (Martins) 5-75 (Gal), Rud  117
 Rud 69-22 (P1), Lileng  118
 Rundfloen 69-3/4 (Lut), Rundfloen    40
 Rundfloen østre 2-1 (Ljd), Rundfloen    40
 Rustad 9-98 (Ljd), Rustad/Andersen  226
 Ruud 31-33 (Øst), Storjordet/Østmoe  378
 Ruud 9-267 (Ljd), Østgård  226
 Rydde 17-32 (Nesv), Grønås  294
 Rydje 26-150 (Lsj), Kolos/Rydje  119
 Rydskog 17-31 (Nesv), Fossen/Haakonsen  295
 Rydskog 68-8 (Lut), Opseth/Car/sen    43
 Ryskdalen (Øst), se Skogli  387
 Rønningen 11-9 (Skå), Rønningen  268
 Rønningen 15-1 (Øst), Rønningen  379
 Røyse 16-153 (Øst), Tangen, Odd  381
 Røysheim 4-12 (Lsj), Bjørk/i Røysheim  118
 Røysjordet 17-120 (Øst), Jensen/Berget  381

 

 Gardsnavn, gnr./bnr.,  Familienavn      Side
    
Sagmoen 69-2 (P1), Långflon/P/lassen/Aas         119
Sagmoen 9-5 (Støa), Pettersen/Va//set’n        169
Sagnøya 27-7 (P1), Skjærstad        119
Saksrudstugua (Øst), se Fallet        319
Sandmoen 9-133 (Ljd), Sandvik        226
Sandvik 9-90 (Ljd), Sandvik        226
Saustrupen (Lut), se Grønvold          19
Schulstad 33-159 (Øst), Sætre        381
Sellanrå 70-64 (Skjærb), se u. Jon-Dahl          58
Sevaldshaugen 9-350 (Ljd), Skoglund        227
Sigstad 69-21 (Lut), Lileng          43
Sjøbo 68-36 (Lut), Skjæret/Larsen          43
Sjøli 20-36 (Øst), Kjernaasen/Sjøli        381
Sjøstrand 68-35 (Lut), Berg          44
Skaftet 18-1 (Ljd), Moen/Larsen        227
Skarhaug 31-133 (Øst), Skaaret        382
Skarli 10-38 (Skå), Skåret        269
Skjeftodden 69-6 (Lut), Lie/Bakken          44
    
SKJÆRBERGET (Skjærb) krets begynner          51
Handel, se Lien, Nordgård Larses og Paulsbyen Skolehus og forsamlingslokale, se              67
    
Skjærberget Søgarn 70-1 (Skjærb), Søgård          68
Skjærbæk 5-24 (Øst), Persen/Lilleberg        382
Skjærholla 37-32 (Øst), Skjærholden        382
Skjæråsen 33-12 (Øst), Nordli/Skjæraasen        383
Skjæråsen Mellom 33-57 (Øst), Skjæraasen        386
Skogheim 26-159 (Lsj), Lyseggen        121
Skogheim 31-257 (Øst), se legeboligen        405
Skogheim 9-167 (Ljd), Bue/Halvarsson        229
Skogli 14-6 (Øst), Ryskdalen/Skogli        387
Skogli 3-13 (Ltj), Bakken        121
Skoglund 27-4 (Lsj), Heggberget        122
Skoglund 3-18 (Ltj), Bakken        122
Skoglund 69-23 (P1), Lileng        122
Skoglund 9-74 (Ljd), Skoglund        229
Skogly 16-148 (Øst), Gjøstøl        387
Skogly 9-274 (Støa), Sandmon        170
Skogly 9-335 (Ljd), Larsen        229
Skogmo 9-428 (Ljd), Lans        230
Skogstad 24-14 (Øst), Skogstad/Kjærnet        388
Skogstad 9-91 (Ljd), Sætersmoen        230
Skogtun 26-459 (Lsj), Aker         123
Skogtun 31-370 (Øst), Skogstad        388
Skogtun 9-652 (Ljd), Nome        230
Skogvold 27-8 (P1), Nyvold        123
     
SKÅRET (Skå) krets begynner        253
Forsamlingslokale og skytterbane, se Fram Skolehus og grendehus        269
Telefon, se Solheim  
    
Skåret Søgarn 11-1 (Skå), Skaaret        269
Skåret Jons 11-2 (Skå), Skaaret        271
Skåret Otters 11-4 (Skå), Skåret        272
Skåret Halvors 11-5 (Skå), Skaaret/Linnes        273
Skåret Nygård 11-18 (Skå), Skaaret/Løken        274
Skårheim 11-48 (Skå), Skåret        275
Sletten 15-43 (Nesv), Sletten        296
Smedstad (Støa), Smedstad        170
Solbakken 31-118 (Øst), Grambo/Smestad        388
Solbakken 7-15 (Her), Kristiansen, Konrad        156
Solbakken 9-186 (Ljd), Nordmoen/Lans        131
Solberg 37-59 (Øst), Skjærholden/Fallet        388
Solbu 27-34 (Lsj), Bekkelund, Kjell        123
Sole 27-6 (Lsj), Karlsmoen        123
Sole 31-49 (Øst), Bæk/Bekk        389
Sole 68-15 (P1), Bakken, Steinar        125
Soleng 68-43 (P1), Mykleset         125
Solgløtt 26-504 (Lsj), Storjordet         126
Solhaug 31-99 (Øst), Kolos/Grønåsen        390
Solhaug 9-504 (Ljd), Nordmoen        231
Solheim “Sentralen” (Skå), Smordalen        275
Solheim (Øst), Skogli, se Biten        308
Solheim 31-260 (Øst), Skogstad/Mathisen        390
Solheim 69-11 (Lut), Henriksen/Grønoset          45
Solheim 9-89 (Ljd), Solheim/Ritland        231
Solhøi 31-224 (Øst), Hemstad        390
Solli 15-31 (Nesv), Håkonsen        297
Solli 9-243 (Ljd), Lokholt        232
Solli 9-83 (Ljd), Bernts/Stenberg/Nordmoen        232
Solstad 15-44 (Nesv), Nohr        297
Solstad 3-72 (Ltj), Granberg        126
Solstad 3-81 (P1), Lileng        126
Solstad 9-143 (Ljd), Solstad        232
Solstrand “Olas” 1-15 (Lut), Lutnæs/Grønnæss          31
Soltun 10-67 (Ljd), Nordnes        233
Soltun 27-46 (Lsj), Karlsmoen        126
Solum 16-72 (Øst), Hemstad        390
Solvang 17-90 (Nesv), Flermoen        297
Solvold 1-3 (Lut), Granli, se Bustad Solvold          10
Solås 3-58 (Ltj), Granberg        126
Staboe 16-66 (Øst), Staboe        391
Sten 24-11 (Øst), se TbI s. 724   
Stenbakken 9-586 (Ljd), Steen        233
Stene 31-25 (Øst), Berget        391
Stenholla (Øst), Rønningen/Agnehäll        391
Stenli 26-117 (Ltj), Lyseggen        127
Stenmo 70-35 (Skjærb), Stenmo/Rønnestad          70
Stenneset (Lut), Stenneset          45
Stenrud 3-37 (Ltj), Henriksen/Stenrud/Kvile        127
Stensheim 16-88 (Øst), Norgreen        391
Stensvold 24-19 (Øst), Sten/Blomberg        391
Storbrenna 1-100 (Lut), Storbrenna          46
Storbækken 9-166 (Støa), Sandmon        170
Storbækken 9-96 (Støa), Skjærbekk        161
Strand 11-28 (Skå), Strand/Langhol        276
Strand 2-2 (Lut), Olsen/Davidson           46
Strand 9-192 (Ljd), Fosheim/Lokholt        233
Strandli 1-27 (Lut), Strandli          46
Strandli 8-28 (Støa), se Halvorseth        165
Strandli 9-323 (Ljd), Lans        233
Strandsjø 33-153 (Øst), Bovold/Strand        391
Strandvold 9-184 (Ljd), Larsen        233
Strømbu 9-379 (Ljd), Floden        234
Strømstad 9-86 (Ljd), Sevaldsen/Norstrøm        235
Stuan 9-294 (Ljd), Bekkevold        235
   
STØA (Støa) krets begynner        161
Støa Fellesbeite A/S, Grendehuset, Støa Handel (se også Moberg), Støa Kanal og Skolehuset  174-177
   
Støa Søgarn 8-1 (Støa), Støa         171
Støa Nordgarn 8-22 (Støa), Olsen/Storbæk         172
Støheim 9-116 (Støa), Støheim         177
Svingen 17-119 (Øst), Ho/den/Bjørseth         392
Sydvang 3-75 (Ltj)           60
Systeråsen 1-129 (Lut), Lutnæs          47
Særnmo 10-16 (Ljd), Særnmo        235
Sæter 5-4 (Ljd), Bakken        128
Sætersmoen 9-46 (Ljd), Sætersmoen/Kveen        236
Sætre 9-191 (Ljd), Børresen/Nymoen         236
Søbak 26-155 (Lsj), Ga/aasen/Tannåneset/Gustavsen        128
Søberg 5-94 (Ltj), Bustad        129
Søby 26-160 (Lsj), Rønningen/Skjærstad        129
Søder 31-356 (Øst), Moen        328
Søgarn Galåsen (Gal)           87
Søgarn Skjærberget (Skjærb)           68
Søgarn Skåret (Skå)         269
Søgarn Støa (Støa)         171
Søgård Floden 31-98 (Skå), Moren        276
Søjordet 16-64 (Øst), Pedersen        392
Sønstebø 33-190 (Øst), Sønstebø        393
Sønsthagen 14-20 (Øst), se Skogli        387
Søre Trysil Samfunnshus/skole (P1)         129
Sørhaug 31-65 (Øst), Skjærbekk        393
Sørhus 9-73 (Ljd), Sørhuus        236
Sørli 17-29 (Øst), Håkonsen/Sørli/Nerby         393
Sørli 9-214 (Ljd), Fossheim        237
Sørli N 3-8 (Ltj), Skogvokterbolig, Solberg)Nordberg        131
Sørli S 3-27 (Ltj), Sørli         132
Sørum 8-35 (Støa), Støa        178
Sørå 1-74 (Lut), Lutnæs           47
Søvik 68-17 (P1), Sætre        133

 

 Gardsnavn,  gnr./bnr.,  Familienavn  Side
   
 Tallhaug 16-127 (Øst), Bjørseth  395
 Tallhaug 9-366 (Ljd), Skaaret  237
 Tandberg 5-40 (Fler), Flermoen/Olsson      156
 Tandheim 17-5 (Nesv), Forsberg/Tandheim       298
 Tangen 37-50 (Øst), Tangen/Berget  395
 Tangen 9-114 (Ljd), Nymoen  237
 Tangstad 31-192 (Øst); Tangen  396
 Tannberg 33-201 (Øst), Tannåneset  396
 Tannåneset 5-11, 14 Lissabon (Fler), Sørli  156
 Tannåneset n. Teppers 17-26 (Nesv), Teppen       300
 Tannåneset Svens 15-7 (Nesv), Øien/Grønland /Teppen     299
 Tannåneset Søndre 5-19 (Fler), Tannåneset  157
 Teige 37-195 (Øst), Teige, se Kvanbekksetra  346
 Tekta 10-7 (Ljd), Rustad  237
 Tektfallet 10-14 (Ljd), Tekta/Tektfallet  237
 Tektmoen (Ljd), Tektmoen  238
 Thorshaug 17-39 (Øst), Bjørseth  397
 Thune 5-63 (Fler), F/ermoen  158
 Thune 9-104 (Ljd), Thune  239
 Tofte 26-277 (Lsj), Rydje  133
 Toppen 26-280 (Lsj), Trøseid  133
 Torgals 16-1 (Øst), Østby/Skjærbekk  399
 Torgals Nord- 9-38 (Ljd), Torga/s  239
 Torgals Sør- 9-43 (Ljd), Børresen  240
 Torgals 10-71 (Ljd), Torga/s  243
 Torve 17-134 (Øst), Håkonsen  401
 Tranbakken 16-43 (Nesv), Tranbakken  301
 Trollsberget 70-9 (Skjærb), Sør/i/Hegg/Bang    70
 Tryli 31-188 (Øst), Nohr  401
 Tryslingen Turistsenter 9-633 (Ljd)  243
 Tue 15-91 (Nesv), Jensen  301
 Tune 17-106 (Øst), Håkonsen, se Lillebo  354
 Tune 3-45 (Ltj), Tannåneset  133
 Tune 8-42 (Støa), Flermoen  178
 Tunheim 12-11 (Skå), Skogli, Per Egi/  276
 Tunheim 17-74 (Øst), østmoe  401
 Vang 26-218 (Lsj), Johansen  134
 Vang 9-149 (Ljd), Nymoen/Sjursnes  244
 Vangen 26-142 se TbI s. 142  
 Vangen 7-8 (Fler), Berg  158
 Vangli 15-62 (Nesv), Myrvang  302
 Vangli 31-193 (Øst), Bjørseth  402
 Vangli 9-222 (Ljd), Lokholt  245
 Vangli 9-273 (Støa), Dypflod  178
 Vangsrud 3-29 (Ltj), Bjørnstad  134
 Veltfloen 69-34 (Lut), Rundfloen    47
 Venstad 31-199 (Øst), Skjærbekk  402
 Vestad 17-76 (Øst), se Bakkebo  303
 Vestadelva 68-2 (Lut)    33
 Vestbak 1-50 (Lut), Werme    48
 Vestend 17-123 (Øst), Rønningen  402
 Vesterhaug 26-107 (Lsj), Lyseggen/Westerhaug  134
 Vesterås 4-18 (Lsj), Bjørkli  135
 Vestgård 6-12 (Støa), se TbI s. 391  
 Vestheim 17-48 (Øst), Haugen  402
 Vestheim 68-26 (P1), Svensen/Lien  135
 Vestheim 69-31 (PI), Aas  135
 Vestheim 9-176 (Støa), Moberg  179
 Vestheim 9-200 (Ljd), Bæk  245
 Vestigarn (Lut)    31
 Vestjordet 9-647 (Ljd), Nordnes  245
 Vestli 31-110 (Øst), Bovollen  402
 Vestli 9-144 (Ljd), Lokholt  245
 Vestli 9-422 (Støa)  179
 Vestlund 26-145 (Lsj), Vestlund  136
 Vestmo 17-110 (Øst), Floden/Kvernmosæter  403
 Vestvang 17-44 (Øst), Haugen  403
 Vibo 17-161 (Øst), Bjørseth  404
 Vibo 5-96 (Gal), Galaasen  136
 Vie 26-138 (Lsj), Lie  136
 Vik 68-12 (P1), Landsjøaasen/Westgård  136
 Vika Floden 31-44 (Skå), Viken/Haugen  277
 Viken 9-141 (Ljd), Viken/Wiken  245
 Vindstad 9-181 (Ljd), Sæther  246
 Vinnargar 1-49 (Lut), Granli    49
 Vitun 27-19 (Lsj), Lie  137
 Vola 37-37 (Øst), Volen, se Ljørdalsvola  354
 Vold 9-295 (Ljd), Sæther  246
 Voll 9-255 (Ljd), Børresen/Thobru  247
 Vollen 26-346 (Lsj), Rydje  137
 Våge 5-41 (Gal), Våge  137
 Vålen 3-41 (Ltj), Vålen  138
 Vårtun 17-143 (Øst), Bjørseth  404
 Winger 17-137 (Øst), Skoglund  404
 Øiesetra 5-5 (Ltj), se TbI s. 278  
 Øiseth 9-49 (Ljd), Lokholt  247
 Øivang 5-69 (Fler), øien  159
 Østad 20-29 (Øst), Bergquist/Bovolden  404
 Østafloen 2-1 (Lut), se Rundfloen østre    40
   
 ØSTBY (Øst) krets begynner  303
 Badet, kommunelegene, legebolig, lokalet Framnes og sjukehuset       405 –  406
 Presteboligen, se Haugar  332
   
 Østbygardene, se Jens, Peders, Pers, Torgals m.fl.  
 Østbyplass Israels 17-12 (Øst), Bjørseth  406
 Østerhaug 26-90 (Lsj), Østerhaug  139
 Østgård 9-88 (Ljd), østgård  248
 Østjordet 9-387 (Ljd), Leeteng  248
 Østli 5-34 (Ltj), Østli/Lyseggen  139
 Østli 9-127 (Ljt), Jensen/Østli/Skoglund  249
 Østlund 33-208 (Øst), Østmoe  408
 Østmo 17-75 (Øst), Østmoe  408
 Østmo 9-322 (Ljd), Wiken  249
 Østvang 1-71 (Lut), Lutnæs, Knut    49
 Østvang 17-34 (Øst), se Kilde  339
 Østvang 17-127 (Øst), østvang  409
 Østvang 26-146(Lsj), Østvang/Lyseggen  140
 Østås 9-643 (Ljd), Storbæk/Lokholt  249
 Øvergård 10-18 (Ljd), Øvergård  250
 Øverseth 10-50 (Ljd), Høye/Stein  250
 Øverås 26-166 (Lsj), Melby  140
 Øvre 10-18 (Ljd), se Øvergård  250
 Øvre 26-318 (Lsj), Østerhaug  141
 Åkra 15-89 (Nesv), Myrvang  302
 Åttiº 1-83 (Lut), Lutnæs, Asbjørn    49
 Åmo 7-18 (Fler), Flermoen, John Arvid  159
 Ås 15-15 (Nesv), Putmoen/Lund1Ås  302
 Ås 9-69 (Ljd), Kveen  250
 Aas 26-151 (Lsj), Storjordet  141
 Aas 69-8 (PI), Aas  141
 Åsen 69-42 (P1), Bjørkli  142
 Åsen 9-4 (Ljd), Fossen  251
 Åsheim 33-178 (Øst), Nohr  409
 Åsheim 5-3 (Ltj), Langtjernåsen/Åsheim  142
 Åsheim 9-126 (Ljd), Nordmoen-Åsheim/Solstad  251
 Åsland 31-131 (Øst), Lyseggen  409
 Åsli 33-368 (Øst), Bovold  409
 Åsli 9-380 (Ljd), Lokholt  251
 Åslund 9-113 (Ljd), Andersen/Putmoen/østgård  252
 Aastrand 1-96 (Lut), Bustad, Magnar    49
 Åstun 27-15 (Lsj), Østvang  143
 Åsvang 26-209 (Lsj), Lokalet i Åsa  143
 Åsvang 9-207 (Ljd), Bækvang  252
 Åsvold 5-60 (Ltj), Østli  143