Valdres bygdebok

Valdres bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Gard og bygd i Nord-Aurdal, B
Bind: 1-14
Forfatter(e): Mona Dalen, Ivar Aars
År: 2012
Utgitt: Bygdeboknemda for Valdres
ISBN: 978-82-990166-9-8
Sider: 560
En del av verket: Valdres bygdebok
Kilde: BIBSYS

Skrautvål sokn synna skogen. Raneisbygdé, Garlibygdé, Tveit, Håvelsrud og eigedomar ved grensa mot Etnedal
Boka omhandler Ranheim, Garli, Tveit, Håvelsrud og eiendommer på grensa til Nord-Etnedal.

Valdres Historielag har på sine nettsider en oversikt over utgivelsene av Valdres bygdebok. På sidene finner du litt om innholdet, priser og hvordan de kan skaffes.

Oversikten på Valdres Historielag