Valdres bygdebok

Valdres bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Gard og bygd i Nord-Aurdal, B
Bind: 1-14
Forfatter(e): Mona Dalen, Ivar Aars
År: 2012
Utgitt: Bygdeboknemda for Valdres
ISBN: 978-82-990166-9-8
Sider: 560
En del av verket: Valdres bygdebok
Kilde: BIBSYS

Skrautvål sokn synna skogen. Raneisbygdé, Garlibygdé, Tveit, Håvelsrud og eigedomar ved grensa mot Etnedal
Boka omhandler Ranheim, Garli, Tveit, Håvelsrud og eiendommer på grensa til Nord-Etnedal.

Valdres Historielag har på sine nettsider en oversikt over utgivelsene av Valdres bygdebok. På sidene finner du litt om innholdet, priser og hvordan de kan skaffes.

Annonse

Oversikten på Valdres Historielag