Vassdal på Osterøy

Vassdal på Osterøy
Vassdal på Osterøy
848
Soga om garden og Brøkdalen
Osterøy sogelag
2012
199 s.
Tore Vassdal
Dette er soga om Vassdal og dei andre gardane på Brøkdalen. Boka presenterer levekår i bygdesamfunnet, og me vert kjende med menneska som gjennom hundreåra har budd på gardane. Gjennom ei rekkje småforteljingar let forfattaren oss koma nær innpå menneska.
BIBSYS