Vassdal på Osterøy

Vassdal på Osterøy
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Soga om garden og Brøkdalen
Forfatter(e): Tore Vassdal
År: 2012
Utgitt: Osterøy sogelag
Sider: 199 s.
Emne:
Kilde: BIBSYS
Dette er soga om Vassdal og dei andre gardane på Brøkdalen. Boka presenterer levekår i bygdesamfunnet, og me vert kjende med menneska som gjennom hundreåra har budd på gardane. Gjennom ei rekkje småforteljingar let forfattaren oss koma nær innpå menneska.