Finnskog

Brandval Finnskog bosetting
1339
25/07/2015
Nasjonalbiblioteket
Solør-Värmland finnkulturforening
1992
462
8299283507
Rudolf Bråten
BIBSYS
Brandvalboka
Brandvalboka – Finnskogen
2811
25/07/2015
Slekts- og gardshistorie, bosetting og slekter på Brandval Finnskog
Brandval historielag i samarbeid med Kongsvinger kommune
2008
652
9788299706513
Rolf Amundsen, Bernt Olav Neskvern
BIBSYS
Brandvalboka
Carl Axel Gottlunds förteckning över familjenamnen på de svenska och norska finnskogarna
694
en dokumentation 1817-1823
Veidarvon
2003
174 s.
Anna Forsberg
Kongsvinger bibliotek
Grueboka : Finnskogen : gards- og slektshistorie
2312
Grue kommune
1990
771
Hans Marius Trøseid
BIBSYS
,
Hof bygdebok
Hof bygdebok
3
1806
Gards- og slektshistorie for Østsiden og Finnskogen
Åsnes kommune
1995
832
Hans Marius Trøseid
BIBSYS
,