Friis

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
Cancelliråd Stangebye og prokurator Jens Friis og deres efterslekt
Forfatter(e): H. Schønberg Andersen
År: 1938
Utgitt: Norsk Slektshistorisk Forening
Sider: 141-144
Familien Friis : og forbindelser til Schrøder og Nagel
Forfatter(e): Arnt Robert Leganger
År: 1999
Utgitt: A. Leganger
Sider: 11 s.
Friis-slekta
Undertittel: frå dei Frissiske øyer og Friesland til Noreg og Sogn og Fjordane
Forfatter(e): Tove Elisabeth Friis
År: 1998
Utgitt: Høgskulen i Sogn og Fjordane
Sider: 42s. + vedlegg
Grimstadslægter
Forfatter(e): J Landgraff
År: 1892
Sider: 387
Mine 16 tippoldeforeldre : deres forfedre og etterkommere : en slektshistorie
Forfatter(e): Olaf Raabe
År: 1997
Utgitt: O. Raabe
Sider: 399 s.
Mouritz Trap Friis’ forfædre og efterslægt 1549-1911
Undertittel: familierne Friis fra Marslev og fra Kjølstrup
Forfatter(e): Theodor Hauch-Fausbøll
År: 1911
Sider: 63+4 s. + 1bl. + 28 s.
Peder Claussøn Friis 1545-1614
Forfatter(e): P. Valand
År: 1960
Utgitt: Norsk slektshistorisk forening
Sider: s. 258-268
Prost Niels Friis’ Dagbok og optegnelser : 1773-1814
Forfatter(e): Niels Friis, Jakob Friis
År: 1941
Utgitt: Cammermeyer
Sider: 129 s., 2bl.