Gram

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
Bartskjær, stadskirurg på Bragernes Jesper Gram og noen av hans efterkommere
Forfatter(e): Ingeborg Haanshus
År: 1974
Utgitt: Norsk Slektshistorisk Forening
Sider: s. 94-120
Bjørnsons ungdomsvenn, skuespiller Ivar Bye og hans slekt
Undertittel: Diktning og virkelighet
Forfatter(e): Nils Parelius
År: 1972
Utgitt: Norsk Slektshistoriske Forening
Sider: s. 169-195
Lidt om den norske slægt Gram
Forfatter(e): Erik Andreas Thomle
År: 1888
Utgitt: Hoffensberg og Trap
Sider: 16
Noe om de eldste ledd av familien Gram i Norge
Forfatter(e): Jens Gram
År: 1970
Utgitt: Norsk Slektshistorisk Forening
Sider: s. 171-194
Slegtebogsoptegnelser vedrørende familierne Bagge, Gram og Jordan
Forfatter(e): S. H. Finne-Grønn
År: 1921
Utgitt: Samfundet for dansk-norsk genealogi og personalhistorie
Sider: s. 169-174
Somre og vintre på Ask : optegnelser fra en Ringeriksgård
Forfatter(e): Ingeborg Motzfeldt Løchen
År: 1940
Utgitt: Aschehoug
Sider: 138 s.
Stamtavle over familien Gram
År: 1882
Utgitt: Kjøbenhavn
Sider: 14