Hvis Datter var Fru Brynhilde Benkestok til Lunde, og hvis Søn hendes angivelige Far, Trond Benkestok til Hananger?

Hvis Datter var Fru Brynhilde Benkestok til Lunde, og hvis Søn hendes angivelige Far, Trond Benkestok til Hananger?
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): Erik Andreas Thomle
År: 1889
Sider: 20
Kilde: BIBSYS

Særtrykk av: Personalhist. Tidsskr. anden Række. IV Bind.
Inneholder informasjon om slektene: Gyldenkrantz, Mechlenburg, Fasting, Gram, Lillienskiold og Benkestok