Heiberg

Annalistiske optegnelser. En bergesk familiealmanakk (Heiberg – Schreuder)
Forfatter(e)
K. Helland-Hansen
År
1944
Utgitt
Norsk Slektshistorisk Forening
Sider
338-348
From grandmother Heiberg’s time (1845-1929)
Forfatter(e)
Johanne Marie Worsøe
År
1971
Sider
131 s.
Heibergske problemer
Forfatter(e)
A.M. Wiesener
År
1944
Sider
s. 218-249
Slekten Heiberg
Undertittel
Genealogiske oplysninger og personalhistorie
Forfatter(e)
Gert Falch Heiberg
År
1942
Utgitt
Cammermeyer
Sider
479 s.
Slekten Heiberg. Nogen oplysninger om dens oprinnelse og eldste slektledd
Forfatter(e)
Henning Sollied
År
1944
Utgitt
Norsk Slektshistorisk Forening
Sider
169-201 og 349-357
Slægten Heiberg
Undertittel
Personalhistoriske og genealogiske oplysninger
Forfatter(e)
G F Heiberg
År
1907
Utgitt
Cammermeyer
Sider
362