Holck

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
Kaptein Iacob Elias Holck
Forfatter(e): Harald Holck
År: 1954
Utgitt: Norsk slektshistorisk forening
Sider: s. 63-76
Kommandør Carl Christian Holck og hans hustru Bolette Henriette Margrethe Lund
Forfatter(e): Harald Holck
År: 1951
Utgitt: Holte
Sider: 170 s.
Nogle bemærkninger om oberstløjnant Ole Holcks slægt og dens tilknytning til andre slækter af samme navn
Forfatter(e): Harald Holck
År: 1923
Utgitt: J.H. Schultz A/S
Sider: 1 bl. 16 s.
Oberst Carl Philip Holck og hans hustru Lovise Sophia von Leben
Forfatter(e): Harald Holck
År: 1951
Utgitt: Holte
Sider: 19 s.
Oberstløitnant Ole Holck’s herkomst
Forfatter(e): M. Rogne
År: 1946
Utgitt: Norsk Slektshistorisk Forening
Sider: 313-319
Oberstløjtnant Ole Holck’s Slægt tavle A
Forfatter(e): Harald Holck
År: 1947
Utgitt: Eget forlag
Sider: 1 bl.
Oberstløjtnant Ole Holck’s Slægt tavle B
Forfatter(e): Harald Holck
År: 1947
Utgitt: Eget forlag
Sider: 1 bl.
Prokurator Iens Isaac Holck og hans Familie
Undertittel: [med en Oversigt over Arbejder om Slægten]
Forfatter(e): Harald Holck
År: 1955
Utgitt: Holte
Sider: 17 bl.
Slektninger : Seehuus- og Wintherslekta i 400 år : samt sidegrener av Seehuus ned til mellomalderen [2. utg.]
Forfatter(e): Johan Berge Dyrnes
År: 1997
Utgitt: J. B. Dyrnes
Sider: 159, XXVII s.
Stamtavle over oberstløjtnant Ole Holcks slægt
Forfatter(e): Harald Holck
År: 1948
Utgitt: Holte