Munk

En norsk gren av “de Vinranke-Munk’er”
Forfatter(e)
Henning Sollied
År
1946
Utgitt
Norsk Slektshistorisk Forening
Sider
248-254
Munk’erne av Gudbrandsdalen
Forfatter(e)
S. H. Finne-Grønn
År
1928
Utgitt
Norsk Slektshistorisk Forening
Sider
7-13
Skiens-slegterne Plesner, Myhre, Stub, Ibsen, Munk
Forfatter(e)
T. Plesner
År
1917
Utgitt
Eget forlag
Sider
117 s.