Nes

Nes bygdebok
Undertittel
Helgøya 1. Hovinsholm gnr. 535 - Horn gnr. 548
Bind
2-1
Forfatter(e)
Gunhild Kolstad
År
2020
Utgitt
Nes og Helgøya historielag
Sider
580
Nes bygdebok  : Bygdehistorie
Bind
1-2
Forfatter(e)
Jon Angel Bakken
År
1944
Utgitt
Nes historielag
Sider
370-1047, XVIII
Nes bygdebok : Bruks- og slektshistorie
Undertittel
Helgøya
Bind
2-1
Forfatter(e)
Gunhild Kolstad
År
1990
Utgitt
Nes historielag
Sider
699
Nes bygdebok : Bruks- og slektshistorie
Undertittel
Østfjerdingen
Bind
2-2
Forfatter(e)
Gunhild Kolstad
År
1995
Utgitt
Nes historielag
Sider
890
Nes bygdebok : Bruks- og slektshistorie
Undertittel
Midtfjerdingen
Bind
2-3
Forfatter(e)
Gunhild Kolstad
År
2000
Utgitt
Nes historielag
Sider
876
Nes bygdebok : Bruks- og slektshistorie
Undertittel
Nordfjerdingen
Bind
2-4
Forfatter(e)
Gunhild Kolstad
År
2004
Utgitt
Nes historielag
Sider
704
Nes bygdebok : Bygdehistorie
Bind
1-1
Forfatter(e)
Jon Angel Bakken
År
1943
Utgitt
Nes historielag
Sider
368, XII