Rovde

Sandesoga
Tittel
Bind
1
Forfatter(e)
Olav Myklebust m.fl.
År
1994
Utgitt
Sande sogeboknemnd
Sider
664 s.
Sandesoga
Tittel
Bind
2
År
1996
Utgitt
Sande sogeboknemnd
Sider
704 s.,
Sandesoga
Tittel
Bind
3
År
1997
Utgitt
Sande sogeboknemnd
Sider
607 s.
Soga om Sande og Rovde
Bind
1
Forfatter(e)
Jakob Bjørlykke og Olav Liset
År
1975
Utgitt
Sande sogenemnd
Sider
495 s.
Soga om Sande og Rovde
Bind
2
Forfatter(e)
Jakob Bjørlykke og Olav Liset
År
1976
Utgitt
Sande sogenemnd
Sider
652 s.
Soga om Sande og Rovde
Bind
3
Forfatter(e)
Jakob Bjørlykke og Olav Liset
År
1977
Utgitt
Sande sogenemnd
Sider
503 s.
Soga om Sande og Rovde
Bind
4
Forfatter(e)
Bjarne Rabben
År
1978
Utgitt
Sande sogenemnd
Sider
578 s.
Soga om Sande og Rovde
Bind
5
Forfatter(e)
Bjarne Rabben
År
1979
Utgitt
Sande sogenemnd
Sider
599 s.