Storjorden

Storjorden : Hattfjelldalens bebyggelse m.m.
1923
192 s.
Johnsens Aksidenstrykkeri
Ivar Ørjedal
BIBSYS