Storjorden : Hattfjelldalens bebyggelse m.m.

Storjorden : Hattfjelldalens bebyggelse m.m.
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
År: 1923
Utgitt: Johnsens Aksidenstrykkeri
Sider: 192
Kilde: BIBSYS

Boka kom i 2. opplag i 1961, denne finnes også digitalisert av Nasjonalbiblioteket.

Tradition 9
 Hattfjelldalens  bebyggelse 18
 Færdselsveie 96
 Ivar Ivarsen «Gammel-Ivar»
 100
 Træk fra nybyggerlivet 104
 Om kirker og geistlig betjening i Hattfjelldal 126
 Kommunal oversigt 130
 Gangforretning paa Varntræsk 1761 144
 Om større skogbrande 146
 Hattfjelldalsslegten 148
 Den gamle Holmslegten, Røsvatsholmen 152
 Varntræskslegten I 156
 Varntræskslegten II 160
 Stornesslegten 163
 Lidt om bebyggelsen i Fiplingdals-grænden Kongsdalen 167
 Lappen  ”Vis-Jakob” 180
 Levevilkaar  og  juleskikke 183
 Justis i 1840 – 50-aarene 187
 Til de unge i Hattfjelldalen 189