Storjorden : Hattfjelldalens bebyggelse m.m.

Storjorden : Hattfjelldalens bebyggelse m.m.
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
År: 1923
Utgitt: Johnsens Aksidenstrykkeri
Sider: 192
Kilde: BIBSYS

Boka kom i 2. opplag i 1961, denne finnes også digitalisert av Nasjonalbiblioteket.

Tradition  9
 Hattfjelldalens  bebyggelse  18
 Færdselsveie  96
 Ivar Ivarsen “Gammel-Ivar”
 100
 Træk fra nybyggerlivet  104
 Om kirker og geistlig betjening i Hattfjelldal  126
 Kommunal oversigt  130
 Gangforretning paa Varntræsk 1761  144
 Om større skogbrande  146
 Hattfjelldalsslegten  148
 Den gamle Holmslegten, Røsvatsholmen  152
 Varntræskslegten I  156
 Varntræskslegten II  160
 Stornesslegten  163
 Lidt om bebyggelsen i Fiplingdals-grænden Kongsdalen  167
 Lappen  ”Vis-Jakob”  180
 Levevilkaar  og  juleskikke  183
 Justis i 1840 – 50-aarene  187
 Til de unge i Hattfjelldalen  189