Nytt bind i verket Rygge – Bosteder og slekter

Nå lanseres endelig bind 4 av «Rygge – Bosteder og slekter». Det fjerde bindet i denne serien tar for seg gårdene Kure, Sildebaugen, Nærum, Kubberød, Møvik, Braathu, Støtvik Nedre og Tollefsrød. Alle gårdene og eiendommene som er skilt ut herfra frem til 1950 beskrives. 

--Annonse--

Den inneholder gårdshistorie, slektshistorie og personopplysninger. Her beskrives gårder, husmannsplasser, virksomheter og ordinære boliger, så langt tilbake i tid som opplysninger er tilgjengelig og frem til våre dager. Nytt i dette bindet er at også sommersteder eldre enn 1950 beskrives også.

Boka er på 500 sider, og beskriver en mengde bosteder og mer enn tusen personer.
Den er illustrert med flere hundre bilder, der nesten alle er tidligere upubliserte. Boken er innbundet. Det hele er et idealistisk foretak! Arbeidene har nå pågått i 14 år.

Bøkene trykkes som bygdebøker flest i et begrenset opplag, men det er fortsatt mulig å sikre seg et eksemplar av de tidligere bindene.

Bind 5 i denne serien er ferdig og planlagt utgitt våren 2022 og dette bindet beskriver gårdene Grefsrød, Saltbohuset og Støtvik Mellom.

Det er et begrenset opplag. Boken koster kr. 420.-. Porto kommer i tillegg.