Nytt, stort standardverk om norske kvinners innsats under andre verdenskrig

Pressemelding fra Aschehoug

Noen av Norges første kvinnelige marinesoldater på øvelsestokt., trolig i 1943.

Norske kvinner i krig fyller ut en stor, hvit flekk i okkupasjonshistorien. Historiker og forfatter Mari Jonassen peker ikke bare på forsømmelsene som har preget tidligere fremstillinger. Hun får et nytt og langt mer sammensatt bilde til å tre fram, basert på hundrevis av intervjuer som til nå har ligget ubenyttet i arkivene på Norges Hjemmefrontmuseum.

--Annonse--

Under andre verdenskrig bidro norske kvinner i alle deler av motstandskampen. Mange satte liv og helse på spill ved å engasjere seg i etterretning, flyktningtrafikk eller illegal presse, mens andre tok aktivt del i sabotasje og militær motstandsvirksomhet. Likevel er deres innsats som regel blitt feid under teppet. Dessuten har kvinnene selv ofte kviet seg for å stå fram med sine opplevelser.

Boka byr på en mengde ukjente historier fra hele landet og er forsynt med et omfattende navneregister. 

«Tiden var ekstraordinær, men livet gikk likevel sin gang. Folk giftet seg, stiftet familie, fikk barn, gikk på kino, leste aviser, både legale og illegale, streiket, jobbet, tjente penger, tapte penger, irriterte seg over tyskerne og blendet vinduene. Noen skodde seg på «den nye tid» og gikk okkupasjonsmakten til hånde. Alle levde under trykket fra verdenskrigen og ble påvirket av den. Blant alle disse tok noen kvinner valg som skulle få store konsekvenser, for dem selv, for familie og venner, ved å gå aktivt inn i motstandskampen. Selv om de var relativt få og mye av arbeidet begrenset seg til slikt som sprang ut av deres kjønnsspesifikke erfaringer, yrkesmessig og privat, gjorde kvinnene motstand i langt større omfang enn det som har vært kjent tidligere.»

Mari Jonassen (f. 1966) er cand.philol. med hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo. Hun har skrevet flere bøker om andre verdenskrig, deriblant Alt hva mødrene har kjempet: Kvinner i motstand 1940–1945 (2010), samt biografier over kvinnelige foregangsskikkelser som Ragna Nielsen (Livet er et pust, 2011) og Fernanda Nissen (Kjærlighet og arbeid, 2013).