Skal lage digitale kart over kirkegårdene

Har du noen gang lett etter en grav på en kirkegård som du vet er den rette, men graven etter din slektning viser seg å være slettet for flere år siden? I de tilfellene er det kjekt å kunne kontakte kirkekontoret som sitter på oversikt over hvem som ligger begravd hvor, uansett om gravstøtten står der eller ikke.

I desember 2017 brøt det ut brann i Sogndal. Brannen var ikke bare kostbar rent materielt sett, den medførte også et stort tap i form av oversikten over at kartene over gravplassene gikk tapt i brannen. Det var ikke bare en kirkegård som mistet oversikten over hvem som var gravlagt hvor. 

Annonse

Totalt forsvant dokumentasjonen over gravene ved hele seks kirkegårder i Sogndal og Leikanger. 

Kirkekontoret i Sogndal er ikke i en unik posisjon i Norge, veldige mange kirkegårder har oversikten over gravene kun i papirform. En digitalisering av disse vil kunne sikre dem for ettertiden.

I følge NRK Sogn og Fjordane er imidlertid en ny lovhjemmel på trappene. Hjemmelen skal sikre at alle nye gravkart skal registreres digitalt etter en lik standard som vil gjelde for hele landet. De digitale kartene vil bli å finne sammen med øvrige kart som den enkelte kommune har. 

Gravene vil også bli dokumentert med GPS-koordinater. På den måten vil du, der du tidligere kun fikk informasjon om hvilket felt på kirkegården som graven befant seg på, nå kunne få nøyaktig plassering for graven med en feilmargin på bare 3-5 centimeter.