Slipper 1800 sider om krigen i nord

For første gang foreligger nå et bokverk som tar for seg andre verdenskrig i Nord-Norge og nordområdene. Over hele 1800 sider brettes alt fra felttoget i nord til samarbeid med okkupasjonsmakten ut av en lang rekke faghistorikere.

--Annonse--

– Vi har virkelig ønsket å bre ut kunnskap om det som skjedde i nord. Vi endte med så mange nye tematikker at det hele resulterte i at verket ble 500-600 sider større enn planlagt, sier Fredrik Fagertun, prosjektleder og hovedredaktør for trebindsverket «Andre verdenskrig i Nord-Norge», som lanseres denne uken. Forsknings- og bokprosjektet har vært ledet av historikere ved UiT Norges arktiske universitet.

Favner bredt

Både felttoget i 1940 og tvangsevakuering og brenningen av Finnmark har fått sin naturlige plass i verket. Men «Andre verdenskrig i nord» favner langt bredere.

Nær halvparten av de rundt 350 000 tyskerne som var stasjonert i Norge under krigen, befant seg i Nord-Norge, med bare 12 prosent av landets befolkning. Spenningsfeltet mellom sivil motstand og kollaborasjon i landsdelen, er derfor ett av de mange temaene som historikerne går bredt inn i.

Hvordan var hverdagen?

Ett av bindene er i helhet viet den nordnorske hverdagen under krigen. Hvordan var barndom og skolegang med tyskere på loftet? Hva førte nærkontakten med de mange okkupantene til? Hva omfattet den sivile motstanden – og hva skjedde med kulturlivet?

– Vi skal huske at i langt større omfang enn i sør opplevde nordlendingene tyskerne nært innpå seg, for eksempel boende i private hjem, påpeker Fagertun. Det tunge nærværet av tyske militære innvirket på hverdagssysler, muligheten for arbeid, kollaborasjon.

– Hvor gikk grensen for hva som var akseptabelt i arbeidslivet? Folk måtte jo leve. Når var det slik at du tjente tyskerne? Det var en tematikk vi måtte gå ganske dypt inn i, forteller Fagertun.

En del av Østfronten

Tyskernes fokus på Nord-Norge skyldtes blant annet at landsdelen ble en viktig tilførselsrute for krigen som pågikk på Østfronten.

– Nord-Norge ble en funksjonell del av krigen på Østfronten gjennom tilførsler av tyske tropper og materiell til den nordlige delen av fronten samt Finland, sier Fagertun.

Samtidig pågikk det en utbygging av både havner, veier og jernbane i nord som var utrolig ressurskrevende, men som av tyskerne ble ansett som nødvendig.

Den store tyske tilstedeværelsen i nord ga også grobunn for et omfattende motstands- og etterretningsarbeid fra alliert og norsk side. Også det et tema som behandles grundig i bokverket.

32 forfattere har bidratt

I tillegg til UiT har verket bidragsytere fra en rekke andre institusjoner, blant annet Nord universitet, NTNU, Forsvarets høgskole og Gjenreisningsmuseet i Hammerfest. I alt har 32 forfattere bidratt.

De tre bindene er «Overfall og okkupasjon», bindredaktør Fredrik Fagertun, «En annerledes hverdag», bindredaktør Bjørg Evjen og «Kampen om frihet», bindredaktør Stian Bones. «Andre verdenskrig i nord» utgis på Orkana forlag.

Lørdag 15. oktober markeres utgivelsen med et lanseringsseminar i Tromsø. Seminaret er åpent for alle, men krever påmelding.

Forrige artikkelBilboka 1930 transkriberes – alle bileiere i Telemark og Agder er nå søkbare
Neste artikkelJordskjelvet dine forfedre ble skremt av