Stammer du fra tyske glassblåsere?

Tegning etter gravering på Nøstetang-glass fra 1771. Her kan man se hvordan de tyske glassblåserne jobbet inne i glasshyttene. Foto: ukjent

Stammer du fra slekter som Gundelach, Wendt, Filion, Bruun, Ledel, Landgraff eller Jackwitz, da kan du ha tyske glassblåsere som noen av dine forfedre. Den 5. oktober holder Liv Marit Haakenstad foredrag om nettopp de tyske glassblåserne i Norge, i lokalene til Norsk Slektshistorisk Forening.

I 1740 startet det første glassverket på Falkensten i Borre, men det varte kun en kort prøveperiode. Rett etterpå settes Nøstetangen glassverk i drift, og med den kommer det en arbeidsinnvandring til Norge fra Tyskland med spesialarbeidere.

Annonse

Glassblåsere som i all hemmelighet reiste fra gamlelandet for å praktisere sitt arbeid i Norden.

Reisen var ikke uten fare, da det var strengt forbudt å ta med seg kompetansen ut av landet.

Glassblåserne etablerte seg på flere steder og i 1801 finner vi hele fem ulike glassverk i Norge.

  • Hadeland Glas-værk
  • Birie Glasværk
  • Hurdals Glas-værk
  • Jevne Glas Fabrique
  • Schimmelmann Glas-værk

Glassarbeiderne slo seg aldri ned permanent ved et glassverk, men dro i stedet mellom de ulike glassverkene i Norge og i Sverige. Dette skyldtes at glassovnene var forbruksvare og jevnlig måtte bygges opp igjen.

Livene deres fikk dermed en rytme hvor de roterte på tilstedeværelsen på de ulike glassverkene. Dette ga også en rotasjon på hvilke slekter som møttes.

De tyske glassarbeidere holdt seg til seg selv. Med egne skoler, landhandler og til og med egen justis, forble de lenge et samfunn i samfunnet.

Den dag i dag kan du finne tre slekter på Biri etter de tyske glassblåserne som en gang holdt til der.

Liv Marit Haakenstad Foto: Privat

Liv Marit Haakenstad fordypet seg i historien til de tyske glassblåserne etter å ha snakekt med Arne Brorsson, en gang tidlig på 1990-tallet. Han hadde tidligere vært kontorsjef på Hadeland glassverk og i stedet for å dra hjem til sin egen familie etter endt arbeidsdag, valgte han å ta en økt i arkivet for å finne ut mer om de tyske glassblåserne.

Annonse

Det er blant annet den kunnskapen som Brorsson satt på som Liv Marit Haakenstad nå skal foredra om lørdag 5. oktober.

Anbefalt lesning:

De gamle privilegerte norske glassverker og Christiania glasmagasin : et bidrag til norsk industris historie, bind 1, bind 2 og bind 3