Stikkort: Bil

Biler og bileiere fra 1916 er nå søkbare på Slekt1

Samtlige biler i utgivelsen “Fortegnelse over de i Norge indregistrerte motorvogner og motorcykler pr. 1. mai 1916” er nå lagt inn i...

Nå kan du søke opp bileiere i Telemark i 1925 og...

Vi utvider stadig samlingen over bileiere i 1925 og 1935. Nå har vi lagt til over 3000 bileiere fra Telemark, som var...

På 10 år økte antall biler i Akershus med 170%

Antallet personer i Norge som eide bil før andre verdenskrig økte enormt på forholdsvis kort tid. Nå kan du søke opp alle...

Finn ut om dine Akershus-slektninger eide bil i 1935

Arbeidet med å transkribere Norges bilbok fra 1935 skrider stadig fremover. Nå har vi nettopp publisert godt over 8.000 biler og deres...

Nå kan du enkelt finne ut hvem bilen var registrert på

Det var ikke alle som hadde råd til en bil i gamle dager. Kjenner du til nummerskiltet på en bil som var...