Stikkort: Digitalarkivet

Digitaliserer landssvikerarkivet

Landssvikerarkivet består av rundt 90 000 saker og nå har Arkivverket et mål om at alle sakene skal skannes for publisering på...

Advarer mot ukritisk bruk av transkribert materiale fra Digitalarkivet

Arkivverket innledet for få år siden et samarbeid med Ancestry, MyHeritage og FamilySearch (AMF), for å få transkribert store deler av de...

Fredsprisarkiv digitaliseres

Arkivverket har inngått avtale med Nobelinstituttet om digitalisering av historiske nominasjonsbrev i Digitalarkivet. Forskere fra hele verden slipper nå å reise til...

FN-arkiv publisert på Digitalarkivet

I år er det 75 år siden Trygve Lie ble FNs første generalsekretær. I den anledning har Arkivverket gjort kilder fra tiden...

2020 ble året hvor slektsforskning ble mye lettere

Våren 2019 kunne Slekt1 melde at slektsforskning i løpet av 2020 ville bli langt enklere og det har det blitt! Nå er...

Ferdigstiller databasen “Døde 1951-2014”

Det å søke etter slekt i nær tid kan være utfordrende på grunn av personvernet. Navn og fødselsdato og dødsdato kan imidlertid...

Utvidet database over døde fra Statens institutt for folkehelse

Kilden "Døde 1951-2014" er en nesten komplett liste over nordmenn som døde i denne perioden. Databasen blir gradvis gjort søkbart tilgjengelig på...

41% av 1920-folketellingen er nå transkribert

Den 1. desember slippes 1920-folketellingen ut på Digitalarkivet, slik som 1910-folketellingen ble for snart 10 år siden. Foreløpig er imidlertid kun 41%...

Digitalarkivet trenger flere folk

Det pågår for tiden en stor transkriberingsjobb av 1920-folketellingen. Den skal etter planen legges ut i søkbar form 1. desember, men for...

Nå kan du enkelt forske i 1801-tellingen

Nylig la Digitalarkivet ut forsknings-filer for alle 19 fylkene i 1801-folketellingen, pluss en samle-fil for hele landet. For den som ønsker å...