Stikkort: New Zealand

Mer om de første nordmenn på New Zealand (m/oversikt over identifiserte...

Slekt1 har tidligere skrevet om de norske emigrantene til New Zealand og om det strabasiøse livet de hadde i det nye landet....

Fra Christiania til New Zealand med båten Høvding (m/fortegnelser over passasjerer...

Det var ca 360 nordmenn og 11 svensker som ville prøve lykken i New Zealand og ankom byen den 15. september i...

Norske emigranter til New Zealand

Historien til de norske emigrantene til Amerika er vel kjent og godt dokumentert i Norge, men hva vi ikke kjenner så godt...