søndag, 3. desember 2023

Stikkort: Psykiske lidelser

Kan du koble slekten din mot en av disse kan du...

På midten av 1800-tallet var det ikke uvanlig at personer med nedsatte funksjonsevner ble holdt sperret inne i grisebingen. I 1857 ble det gjort...