Stikkort: Storbritannia

FamilySearch øker kildeomfanget fra Storbritannia

Gladnyhet for deg som britiske aner! Nylig annonserte FamilySearch at de har tilgjengeliggjort en rekke ny slektshistoriske kilder fra Storbritannia.

1 av 10 briter tror vikingene herjet for 200-500 år siden

Levde vikingene en gang mellom 1500- og 1800-tallet? I følge en studie gjort av "University of the Highlands and Islands" i samarbeid...