Terje Sødal skriver på nytt bygdebokprosjekt

Terje Sødal skriver gårds og slektshistorien fra Høvåg i sør til Vestre Moland i nord.

I fjor ferdigstilte bygdebokforfatter Terje Sødal «Høvåg : gårds og slektshistorie», i fire bind. Nå skal han i gang med ny bygdebok.

Sødal flytter imidlertid ikke fokus vekk fra Lillesand, når han nå går i gang med bygdebok for Vestre Moland.

Annonse

Vestre Moland er i dag en del av Lillesand kommune etter en større kommunesammenslåing i 1962. Den gang ble Vestre Moland og Høvåg, samt Gitmark-gårdene i Eide til nye Lillesand kommune, noe som doblet folketallet i den lille sørlandskommunen.

Todelt bygdebok

Den nye bygdeboka for Vestre Moland vil inneholde både en gårds- og slektshistorisk del, men også en kulturhistorisk del.

Bøkene som omfatter kulturhistorien til Vestre Moland, er det Berit Eide Johnsen som har fått i oppgave å skrive.

Johnsen er professor i historie og har flere utgivelser bak seg. Blant annet har hun tidligere skrevet om Lillesands historie i perioden 1800-1850.

Lillesands historie av Berit Eide Johnsen (Innbundet)
En av Berit Eide Johnsens tidligere utgivelser.

Prosjektgruppa håper på bistand fra publikum

Da bygdebøkene for Høvåg ble skrevet, opplevde prosjektgruppa stor interesse og en rekke bidrag fra publikum. Nå håper prosjektgruppa at medarbeiderne blir møtt med like stor velvilje i Vestre Moland.

Bygdebok-prosjektet for Vestre Moland er beregnet til å ta åtte år, noe som er lenger enn det bystyret opprinnelig ble forespeilet. Til høsten skal bystyret avgjøre om det vil følge med midler til alle de åtte årene.

Se Slekt1s oversikt over utgivelser av «Høvåg : gårds og slektshistorie»