Tips som hjelper deg videre med slektsforskningen

Vi har dem i slektstrærne alle sammen, de slektningene som vi ikke finner ut av. Hvor ble de av? Hvem var egentlig faren til din oldefar? Hvorfor er ikke tippoldemor oppført i samme kirkebok som sine eldre og yngre søsken?

Noen ganger står vi rett og slett bom fast og det kan vi gjøre i år etter år. Enkelte slike blindveier blir til familiemysterier som aldri blir løst, men litt struktur i søket kan hjelpe deg et godt stykke på vei. Her er flere tips som kanskje kan hjelpe deg å finne ut av slektsnøtten.

1. Definer hva du faktisk vil finne ut av

Det er lett å bli distrahert av all informasjonen man blir presentert med på jakten etter en forfar. Dersom du definerer nøyaktig hva du forsøker å finne ut av, vil det bli lettere å holde fokus. 

2. Noter ned alle kilder du har vært gjennom

Det er ingen tvil om at det er viktig å notere kilder for informasjonen man finner frem til som slektsforsker. Det kan samtidig være vel så viktig å notere ned hvilke kilder man har lett gjennom og ikke funnet noe.

Etter noen år med leting er det lett å glemme hvilke kilder man har brukt og hvilke man ikke har brukt. Fører du opp også resultatløse kilder, sikrer du at du ikke kaster bort tid på å lete gjennom samme kilde to ganger. 

3. Gå gjennom alt du vet

Se over all informasjon du har opparbeidet om personen som skaper hodebry. Er all informasjonen du har om denne personen eller kan det være at du har blandet inn kilder som omtaler en navnebror eller navnesøster?

4. Lag en tidslinje

Ved å sette opp en tidslinje får du en ryddig oversikt over alle hendelsene du vet den du leter etter var innvolvert i. En tidslinje kan være med på å avdekke om det er aktiviterer som overlapper hverandre eller hendelser som umulig kan ha funnet sted samtidig.

5. Undersøk hele familien til vedkommende

Det kan være spor å finne til din forfar hos vedkommendes nære familie. Kanskje står han/hun oppført som fadder for et barn? 

6. Lag en plan

Sett opp en liste over alle kilder som kan være aktuelle å lete gjennom. Husk at alle kilder ikke ligger på nett og det kan være at du må kontakte arkiv i inn og/eller utland for å få tilgang på de nøvendige kildene for å løse slektsnøtten.

7. Bruk Facebook

Spør om hjelp, det finnes mange der ute som har lyst til å hjelpe. Av og til skal det bare et «friskt» hode til som ikke er låst i feil mønster og dermed ikke ser det «opplagte». Facebook er glimrende for å komme i kontakt med slektsforskningsgrupper for lokale områder, her kan det være mange eksperter å få hjelp fra. 

8. Fokuser på en type informasjon av gangen

Du sitter kanskje på flere typer informasjon, både årstall, navn og steder. Hold fokuset på et spor av gangen og noter deg hvilke kilder du har lett gjennom – ingenting er mer irriterende enn å bruke dobbelt så mye tid fordi du har glemt hvilke kilder du har lett gjennom.

Finner du annet av interesse, noter det ned og ta det en annen gang. 

9. Tenkt kreativt

Prøv å tenk kreativt rundt den informasjonen du har. Finner du ikke fødselsinformasjonen eller den er for utydelig skrevet? Prøv deg på innførselen til vedkommendes konfirmasjon, kan hende du finner et spor her eller navnet til faren tydeligere skrevet.

10. Besøk det lokale slektshistorielaget

Her finner du mange slekts-interesserte på samme sted, mange med veldig god kunnskap om det området din slektning bodde i. Kan hende de kjenner noen etterkommere?

11. Sjekk digitale kilder på nytt

En bok er bestandig, men en database er dynamisk. Selv om du har sett over en database tidligere, betyr ikke det at den ikke er verdt en ny titt. I mange databaser legges det stadig til ny informasjon. Så selv om et søk var resultatløst sist gang, trenger det ikke å være det neste gang.

12. Nettet er mer enn Digitalarkivet og MyHeritage

Prøv deg på flere baser, kanskje finner du personen du leter etter i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek. Oppsøker du et bibliotek vil du også få tilgang til avisene som er digitalisert av Nasjonalbiblioteket, bøkene er tilgjengelig i hele Norge, nyere aviser får man kun se digitalt på norske bibliotek.

13. Lær deg søketriksene for databasene du bruker

Mange databaser har et sett av koder som kan brukes for å gjøre mer utvidede eller snevere søk. Se etter hjelpesider hvor dette står beskrevet.