Ukjent arving episode 6 Svein Olav Larsen, Gutten som ikke fantes

Få kjente Svein Olav som levde på institusjon nesten hele livet. Hvem skal arve Svein Olav Larsen? Spoiler-alarm: Den videre teksten røper en del av episoden, men ikke slutten. Lenke til episoden finner du nederst i teksten.

--Annonse--

I denne episoden får Kai-Samuel Vigardt og Tarjei Strøm kanskje den største utfordringen noen sinne.

Aldri før har Kai-Samuel opplevd at det ikke finnes arkivmateriale etter en person som bodde i Norge. Dødsannonsen var imidlertid å finne fra avisen, den viser at han bodde på Emma Hjort, en institusjon for utviklingshemmede.

Testamentet etter moren til Svein Olav, Alfhild, viser at hun oppga ingen livsarvinger. Hun benektet med andre ord at Svein Olav var hennes sønn. Gutten som ikke fantes blir en enorm utfordring for Kai-Samuel og Tarjei Strøm.

Kai-Samuel møter Bård Kjetil Dahl som jobbet ved den nå nedlagte institusjonen da Svein Olav bodde der.

Han forteller at Svein Olav kunne gå, men at det var dårlig med språk.

Sannsynligvis kom Svein Olav til institusjonen etter andre verdenskrig, på samme tid som en stortingsrepresentant sammenlignet stedet med en konsentrasjonsleir.

Heldigvis ble forholdene gradvis bedre og i 1963 flyttet han inn i en helt ny avdeling for menn. Hjemmet ble nedlagt på 90-tallet etter en stor reform for de psykisk utviklingshemmede. Da skulle ikke lenger psykisk utviklingshemmede “stues bort”, men være en del av samfunnet.

I denne episoden er det veldig klart at Svein Olav aldri fikk egne barn. Kai-Samuel og Tarjei må derfor i denne episoden raskt rette blikket etter mulige søsken på farssiden, onkler og tanter eller deres barn, altså søskenbarn av Svein Olav.

Født i 1944 og med tysk far, ble Svein Olav sannsynligvis stemplet som såkalt “tyskerunge”. Med en mor som ikke oppgir noen arvinger og en tysk far må Tarjei og Kai-Samuel rette blikket mot Tyskland i jakten på arvinger.

Men for å få kunnskap om faren må de to få tilgang til informasjon om Svein Olav i Lebensborn-arkivet. Dette er et arkiv mange krigsbarn søker for å finne identiteten til sin tyske far, men kun barn og foreldre får i utgangspunktet tilgang.

2012 døde Svein Olav og han etterlot seg litt over 200.000,-. For den endelige fasiten i hvorvidt Tarjei og Kai-Samuel klarer å finne arvinger til Svein Olav må du se episode 6 av Ukjent arving.

Se episode 6 av Ukjent arving

God fornøyelse!

Forrige artikkelNy dokumentarserie på NRK om jødenes historie i Norge under 2. verdenskrig
Neste artikkelBilboka 1930 transkriberes – alle bileiere i Telemark og Agder er nå søkbare