100 år siden Spanskesyken brøt ut

Denne måneden er det 100 år siden sykdommen som fikk navnet Spanskesyken brøt ut. Utbruddet tok livet av mellom 50-100 millioner mennesker, mellom 3-5 prosent av verdens befolkning strøk med.

Siden Spania var det eneste landet som ikke hysjet ned sykdommen, trodde alle at sykdommen hadde sitt opphav i Spania, derav navnet Spanskesyken. Realiteten var at øvrige land sensurerte informasjon om sykdommen da informasjon om en syk befolkning ikke var nyheten de ønsket å slippe i de siste fasene av 1. verdenskrig. Spania var derimot et nøytralt land og hadde ikke noe å vinne på å sensurere sykdommen.

Annonse

I begynnelsen virket sykdommen som en vanlig influensa som påvirket de spesielt gamle og unge av befolkningen. Noen måneder senere slo den imidlertid ut i full blomst, godt hjulpet av krigen som huset mange unge soldater i trange og kummerlige forhold.

I Norge døde rundt 15 000 nordmenn i løpet av de to årene 1918-1919 hvor Spanskesyken herjet på verdensbasis. I følge en doktorgrad av Svenn-Erik Mamelund kan Spanskesyken i Norge ha medført en babyboom i 1920. Har du flere slektninger som er født i 1920 kan det derfor ha vært en direkte konsekvens av en av de verste influensaepidemiene i Norge i nyere historie.

Kan Spanskesyken være grunnen til babyboom i 1920?

Selv om Spanskesyken bare tok livet av rundt 6% av Norges befolkning og Svartedauden til sammenligning tok livet av mellom 30% og 60% av befolkningen, døde det flere Nordmenn som en konsekvens av sykdommen enn det gjorde som en konsekvens av 2. verdenskrig.

Spanskesyken er noe dine forfedre helt sikkert hadde kjennskap til, enten de selv ble rammet eller at de visste om andre som var rammet. I kirkebøkene finner vi til og med navnet på sykdommen ført inn i protokollene over dødsfall på enkelte av de avdøde.


Kilder:

https://www.treehugger.com/health/100-years-ago-flu-pandemic-started-killing-many-100-million.html

Mamelund, S-E. (2004b): Can the Spanish Influenza Pandemic of 1918 Explain the Baby Boom of 1920 in Neutral Norway? Population 59(2): 229-260.

https://www.ssb.no/a/samfunnsspeilet/utg/9906/4.shtml

Annonse

http://www.abc.net.au/news/health/2018-04-13/flu-pandemic-1918-what-happened-and-could-it-happen-again/9601986