«Begravda i Sverige 3» planlagt utgitt neste år

Begravde i Sverige 2 utkom i 2012, nå er det planer om versjon tre i 2021.

Neste år er det 9 år siden forrige utgave, Begravde i Sverige 2, ble utgitt av Sveriges Släktforskarförbund. Den inneholdt da informasjon om i overkant av 6,4 millioner gravlagte i Sverige og dekket rundt 95% av alle svenske graver som var digitalt registrert.

Annonse

Foreningen utvikler basen over begravde i samarbeid med de svenske kirkegårdskontorene. Siden forrige utgave har samarbeidet mellom de to blitt enda bedre. Foreningen håper nå på en enda mer komplett utgave, når versjon tre ser dagens lys neste år.

Sveriges Släktforskarförbund er ikke en forening som er kjent for å ligge på latsiden. Som Slekt1 tidligere har meldt i en pluss-artikkel, er foreningen svært aktiv når det kommer til utgivelser som hjelper slektsforskere i sitt arbeid.

Begravde i Sverige 3 vil, som tidligere utgaver, bli utgitt på DVD og USB.