Bind 2 av «Rygge : Bosteder og Slekter» i salg nå

Denne måneden slapp bygdebokforfatter andre bind av en planlagt serie på 12 om Rygge i Østfold. Andre bind fortsetter der første bind slapp i Halmstad og tar for seg gårdene Gate og Roer og alle eiendommene som er skilt ut herfra frem til 1950.

Les også: Ny bygdebok fra Rygge i salg nå

Annonse

Bind 2 inneholder gårdshistorie, slektshistorie og personopplysninger. Her beskrives gårder, husmannsplasser, virksomheter og ordinære boliger, så langt tilbake i tid som opplysninger er tilgjengelig, frem til våre dager.

Boka er på 420 sider, og beskriver en mengde bosteder og mer enn tusen personer.
Den er illustrert med flere hundre bilder, de fleste upubliserte tidligere. Boken er innbundet og du kan kjøpe den via Slekt1.

Gikk du glipp av bind 1 kan den også kjøpes via nettbutikken til Slekt1.

Ketil Johansen gjort et omfattende arbeid med kartlegging av godt over 20.000 personer. De to første bindene utgjør litt over 800 sider, men flere tusen sider er allerede ferdigskrevet. Utgivelsene i dette bygdebokverket vil derfor antas å kunne utkomme en del hyppigere enn andre bygdebok-utgivelser.

Bind 3 i denne serien er planlagt utgitt innen utgangen av 2019. Dette bindet vil beskrive gårdene Goen, Eskelund, Aasgaarden og Molvik.

Målet for det planlagte tolvbindsverket er å beskrive alle gårder og bosteder i Rygge.