Depresjon kan skyldes arv

Rundt 300 millioner mennesker er, på verdensbasis, rammet av depresjon.

Dersom du sliter med depresjon kan dine forfedre ha gjort det samme.

Nylig ble det gjennomført en internasjonal undersøkelse, ledet av forskere ved Universitetet i Edinburgh. Undersøkelsen avdekket 269 gener som kan knyttes til depresjon.

Ved hjelp av data fra mer enn to millioner mennsker, er undersøkelsen den største som noensinne er gjort for å avdekke hvorfor noen utvikler depresjon.

Den største årsaken til funksjonsnedsettelse

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er depresjon den største årsaken i verdens som gir flest mennesker funksjonsnedsettelse. Hele 300 millioner mennesker lider i dag av en eller annen form for depresjon.

I følge undersøkelsen som er publisert i tidsskriftet Nature Neuroscience kan det i noen tilfeller delvis skyldes at de rammede har forfedre som har hatt den samme lidelsen.

Totalsett rammer lidelsen flere kvinner enn menn og i ytterste fall kan den føre til selvmord. Hvert år velger rundt 800 000 mennesker å avslutte sitt liv

Gir innsikt som kan føre til individuelle behandlingsformer

Avdekkingen av at enkelte kan få depresjon delvis grunnet arv, gir nå økt kunnskap om lidelsen. Dette gir igjen en bedre forutsetning for behandling av lidelsen.

Selv om også traumer, opplevelser og hendelser er med på å utvikle depresjon hos enkelte, kan bevisstheten rundt genenes rolle føre til mer individuelle behandlingsformer.