Har du slekt i Ørsta, kan du glede deg til høsten

Ørsta i Møre og Romsdal. Foto: NordNordWest / Wikimedia commons
Ørsta i Møre og Romsdal. Foto: NordNordWest / Wikimedia commons

Prosjektgruppa som jobber med ny bygdebok for Ørsta, melder at en ny bok er klar til høsten.

Den nye bygdeboka fokuserer på kulturhistorien til Ørsta i perioden 1837 frem til 1915 og er ført i pennen av Gunnar Ellingsen.

Annonse

Boka vil fokusere på hendelser og næringsliv, men også se nærmere på helse, skole og politikk.

30. juni skal manuset være ferdig og dersom alt går etter planen, vil den være i salg fra høsten 2019. Boka vil dermed føye seg inn i rekken av flere bygdebok-utgivelser nøye planlagt inn mot julehandelen.

Kulturhistoriske bygdebøker er en gullskatt for slektsforskere

Det finnes i hovedsak to typer bygdebøker, de som fokuserer på kulturhistorien og de bøkene som fokuserer på slektshistorien til et lokalsamfunn.

Mange slektsforskere har en tendens til å overse førstnevnte bøker, da de ikke gir innsyn i egen slektshistorie i samme grad som de kulturhistoriske bygdebøkene.

De kulturhistoriske bøkene gir imidlertid gjerne et godt innblikk i hvilket samfunn ens forfedre levde i. Bøkene gir innblikk i selve lokalsamfunnet og ofte kan man få et nærere forhold og en bedre forståelse av de livet ens forfedre levde.

Usikkert om 1915-2020 kommer i bokform

Selv om Ørsta nå får en bygdebok som strekker seg frem til 1915 er det ikke sikkert at boka får en oppfølger. Neste bind ville naturlig tatt for seg perioden 1915 frem til 2020.

Leder av bygdeboknemnda Jostein O. Mo sier imidlertid til avisa Møre-Nytt at verket må fullføres. Perioden 1915-2020 er særs viktig for de nålevende tre generasjonene.

Det gjenstår imidlertid å se om det blir satt av midler i budsjett og økonomiplanen for å sluttføre verket.

Annonse

Slektshistorie fra Ørsta i Møre og Romsdal

Er du derimot ute etter bygdebøker med slektshistorie fra Ørsta er bind 1 og bind 2 av bygdeboka Ørstingar, noe for deg. Begge bind er utgitt på 1990-tallet og er digitalisert av Nasjonalbiblioteket.

Se flere bygdebøker fra Ørsta

Se flere bygdebøker fra Møre og Romsdal