Adam Fischer : 1677-1736 : understiger ved Kongsberg sølvverk

Adam Fischer : 1677-1736 : understiger ved Kongsberg sølvverk
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Historisk frontfigur ved opptøyene i Kongsberg etter pinse 1730, bergmennenes utsending til kongen i Kjøbenhavn, dømt til festningsarbeide i jern, gitt amnesti av den dansk/norske konge – og en av Adam Fischers etterslektsgreiner i Kongsberg – fram tili dag …
Forfatter(e): Kåre Jacobsen
År: 2002
Utgitt: Eget forlag
Sider: 181 s.
Kilde: BIBSYS