Annalistiske opptegnelser. Jonas Broderii Jamt, og Ichinck’er i Christiania og Oslo

Annalistiske opptegnelser. Jonas Broderii Jamt, og Ichinck’er i Christiania og Oslo
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Forfatter(e): O. Delphin-Amundsen
År: 1954
Utgitt: Norsk slektshistorisk forening
Sider: s. 254-257
Kilde: NST bind 14