Bidrag til Familien Rosenkrantz’s Historie i det 16. Århundredes sidste Halvdel

Bidrag til Familien Rosenkrantz’s Historie i det 16. Århundredes sidste Halvdel
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Forfatter(e)
Arnold Heise
År
1885-87
Utgitt
Kjøbenhavn
En del av verket
Familien Rosenkrantzs historie
Kilde
Det Kongelige Bibliotek: Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

1-3 i 1 bd. 
Særtryk af Historisk Tidsskrift