Bygdebok for Engerdal : 1960-2005

Bygdebok for Engerdal : 1960-2005
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Risbakken, Kvilten, Drevsjø, Lillebo, Femundsenden, Sørjota, Sorken, Femundsmarka og nærliggende områder
Bind: 5
Forfatter(e): Harald Hvattum
År: 2010
Utgitt: Engerdal kommune
ISBN: 978-82-990025-5-4
Sider: 648
En del av verket: Bygdebok for Engerdal
Kilde: BIBSYS

“… Engerdal Bygdebok IV, V og VI er en oppdatering for perioden 1960-2005 av bind I, II og III” – Innledningen
Inneholder  bl.a. følgende kapitler:
Vaerien sijje som omhandler gårdene Fjellstad, Fjellvang, Fjellbo, Johke-Gasken og Valdalsfjellet, s  541-552
Samebosetningen i Guttu, s 535-536
Vollan eller Røstvollen : (matrikkelnavn: Elgaaen nordre), s 532-534
Grendeskolen som opplevde skolesentraliseringen i bygda, som omhandler Elgå skole i tida etter 1960, s 508-511
Store teknologiske forandringer i reindriften i Elgå reinbeitedistrikt/Svahken sijte, s 485-495

Annonse