Bygdebok for Os : bygda og folket

Bygdebok for Os : bygda og folket
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Bind: 2
Forfatter(e): Jon Ola Gjermundsen
År: 2001
Utgitt: Os kommune
Sider: 475
En del av verket: Bygdebok for Os
Emne:
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Forord     5
 Os, fortsatt fra bind 1 
       Os, gnr. 135   10
       Langøya, gnr. 136 116
       Østvangen, gnr. 137 151
       Løneset, gnr. 117 170
       Lilleøyen eller Enget, gnr. 116    178
       Moan eller Bakos, gnr. 115 198
       Sundet, gnr. 114 226
       Boligfelt 285
 Nøra, Røste og Myre 301
       Vollen, gnr. 107 306
       Fåset, gnr. 108 315
       Presthagen eller Svensgarden, gnr. 109     328
       Mestvedhagen eller Skreddargarden, gnr. 110      336
       Binggarden, gnr. 112 343
       Skinnerhagen eller Saragarden, gnr. 111 353
       Holm, gnr. 106 359
       Estensbekken, gnr. 113 378
       Høysen eller Høsgarden, gnr. 105 395
       Røste, gnr. 104 406
       Myre, gnr. 102 og 103 435
 Register 465