Bygdebok for Os : bygda og folket

Bygdebok for Os : bygda og folket
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Bind: 2
Forfatter(e): Jon Ola Gjermundsen
År: 2001
Utgitt: Os kommune
Sider: 475
En del av verket: Bygdebok for Os
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Forord      5
 Os, fortsatt fra bind 1  
       Os, gnr. 135    10
       Langøya, gnr. 136  116
       Østvangen, gnr. 137  151
       Løneset, gnr. 117  170
       Lilleøyen eller Enget, gnr. 116     178
       Moan eller Bakos, gnr. 115  198
       Sundet, gnr. 114  226
       Boligfelt  285
 Nøra, Røste og Myre  301
       Vollen, gnr. 107  306
       Fåset, gnr. 108  315
       Presthagen eller Svensgarden, gnr. 109      328
       Mestvedhagen eller Skreddargarden, gnr. 110       336
       Binggarden, gnr. 112  343
       Skinnerhagen eller Saragarden, gnr. 111  353
       Holm, gnr. 106  359
       Estensbekken, gnr. 113  378
       Høysen eller Høsgarden, gnr. 105  395
       Røste, gnr. 104  406
       Myre, gnr. 102 og 103  435
 Register  465