Gårds- og slektshistorie : folk på gård, plass og tomt i Skiptvet

Gårds- og slektshistorie : folk på gård, plass og tomt i Skiptvet
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Gnr 12 – Gnr 17
Bind: 2
Forfatter(e): Magne Berggren
År: 2007
Utgitt: Skiptvet kommune
Sider: 507
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Forord av leder for bygdebokkomiteen      9
 Forfatters forord    10
 Innledning    11
   
 Vinesgårdene    13
      Gnr 12 Vines nordre    17
         Gnr 12/1 Berget    33
   Gnr 12/2 Berget nedre    41
   Gnr 12/3 Vines nordre    45
   Gnr 12/4 og 7 Bjørkebru    53
   Gnr 12/5 Vines nordre    57
   Gnr 12/8 Bendikshytta eller Gulbrandsbråten        69
   Gnr 12/9 Vines nordre    71
   Gnr 12/12 Helgerud    77
   Gnr 12/13 Bingen østre    83
   Gnr 12/14 Vabråten    89
   Gnr 12/15 Vabråtebingen eller Bjørndalen    93
   Gnr 12/16 Bingen vestre    97
   Gnr 12/17 Høium  103
   Gnr 12/18 Rennådalen eller Rendalsbråten  109
   Gnr 12/19 Vines skole (Suserud)  113
   Gnr 12/20 Suserud  119
   Gnr 12/21 Kastet med Kastebråten (øvre Kastet)    127
   Gnr 12/22 Svartedal øvre  135
   Gnr 12/23 Vinesdalen eller Dalen  145
   Gnr 12/24 og 25 Sletner  157
   Gnr 12/27 Svenskeholen eller Holen  165
   Gnr 12/29 Vinesbråten  168
   Gnr 12/31 Tomta  169
   Gnr 12/32 Holtet  171
   Vinesskogen eller Skjebinderhytta  175
   Andre bruksnummer under Vines nordre  177
      Gnr 13 Vines søndre   183
   Gnr 13/1 Snekkerhytta senere kalt Glomvik   199
   Gnr 13/2 Bru eller Gamlebru  207
   Gnr 13/3 Storenga eller Storengstykket  215
   Gnr 13/4 Nybru  221
   Gnr 13/5 Kjensbæk nordre  225
   Gnr 13/6 Kjensbæk  234
   Gnr 13/8 Ulvetangen  235
   Gnr 13/9 Ilestykket, Kjølnejordet og Nordengen vestre     243
   Gnr 13/10 Nybråten  247
   Gnr 13/11 Vines søndre, nordre  251
   Gnr 13/12 Nordengen østre eller Smiu  257
   Gnr 13/13 Knutebråten  263
   Gnr 13/14 Nordengen vestre  269
   Gnr 13/15 Sagdalsjordet  273
   Gnr 13/19 Svartedal nedre  275
   Gnr 13/20 Gulliktangen eller Bentetangen  284
   Gnr 13/21 Gulliktangen/Øvre Tangen  291
   Gnr 13/22 Iledalen  295
   Gnr 13/25 Tangen  303
   Gnr 13/26 Lien  306
   Gulmonbingen  308
   Bakås under Vines søndre  309
      Andre bruksnummer under Vines søndre   311
   
 Glennekroken  315
      Gnr 14 Glenne nordre  319
   Gnr 14/1 Kjensbæk  331
   Gnr 14/3 Glenne nordre  341
   Gnr 14/5 Glenne nordre også kalt Sørli  346
   Gnr 14/6 Glenne nordre  348
   Gnr 14/7 Glennetangen eller Tangen  351
   Gnr 14/8 Glenne mellom  363
   Gnr 14/9 Glenne nordre, også kalt Glennebakken  366
   Gnr 14/10 Glenne nordre, også kalt Glennesletten  369
      Andre bruksnummer under Glenne nordre   372
      Gnr 15 Glenne søndre  373
   Gnr 15/1 Kjensbekksdalen eller Sørglennedalen  383
   Gnr 15/3 Glenne søndre  387
   Gnr 15/4 Maribråte eller Sørglenneskogen  392
      Gnr 16 Skår   397
   Gnr 16/1 Skår søndre  409
   Gnr 16/2 Skår nordre  415
   Gnr 16/3 Skår  423
   Gnr 16/4 Åleskjær eller Skår  425
   Gnr 16/5 Skårdalen  430
   Gnr 16/6 Bergedal  430
   Volløkka, Væreløkka eller Velløkka under Skår  
   Skårehytta  433
      Andre bruksnummer under Skår   434
   
 Berggårdene  435
      Gnr 17 Berg søndre  437
   Gnr 17/1 Berg søndre, østre  449
   Gnr 17/2 Lumpestad, senere Fjellstad  453
   Gnr 17/3 Berg søndre, vestre  461
   Gnr 17/4 Husengen  465
   Gnr 17/5 Lumpestad, senere Bråten  469
   Gnr 17/6 Fjellstad, tidligere kalt Lumpestad  472
   Gnr 17/8 Husengen I  475
   Bjerkelund under Berg søndre  477
   Skomakerhuset, Huset  479
   Utenga/Engelsmyr under Berg søndre  483
   Lia under Berg søndre  485
      Andre bruksnummer under Berg søndre   485
 Ordforklaringer  486
 Mål og vekt  488
 Enheter ved fastsettelse av landskyld  489
 Kilder  490
 Registre  493