Gårds- og slektshistorie : folk på gård, plass og tomt i Skiptvet

Gårds- og slektshistorie : folk på gård, plass og tomt i Skiptvet
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Gnr 18 – Gnr 31
Bind: 3
Forfatter(e): Magne Berggren
År: 2009
Utgitt: Skiptvet kommune
Sider: 574
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Bygdebokkomiteens forord     9 
 Forfatterens forord    10
 Innledning    11
   
 Kvern- og sagbruksdalen    13
 Gnr 18 Berg nordre    14
   Gnr 18/1 Rallås     23
   Gnr 18/2 Berg nordre med Nyjordet    32
   Gnr 18/3 Kvernhaugen    38
   Gnr 18/5 Berg nordre med Kirkejordet        42
   Gnr 18/6 Berg nordre, vestre med Baskehaugen    48
   Gnr 18/7 Husebråten    54
   Nyjordet under Berg nordre    56
   Andre bruksnummer under Berg nordre    58
     
 Gnr 19 Haug søndre    59
   Gnr 19/1 Haug søndre    77
   Gnr 19/2 Haug søndre (øvre)    85
   Gnr 19/3 Honkehuset    91
   Gnr 19/4 Haug søndre    98
   Gnr 19/5 og 6  Skauge  102
   Gnr 19/7 Haugsbråten  108
   Møllerstuen under Haug søndre  112
   Nygård under Haug søndre  114
   Nyland under Haug søndre  116
   Stuen/Falkehytta under Haug søndre     120
   Andre bruksnummer under Haug søndre   125
     
 Gnr 20 Gjerstad  127
   Gnr 20/3 Gjerstad søndre  143
   Gnr 20/5 Gjerstad nordre  149
   Gnr 20/6 Gjerstad nordre  156
   Gnr 20/8 Fossberg, tidligere kalt Saghytta     159
   Gnr 20/9 Gjerstad nordre  169
   Gnr 20/10 Gjerskog  173
   Gnr 20/13 Gjerstad nordre, mellom  179
   Gnr 20/16 Holtet  183
   Gnr 20/21 Skomakerhytta, tidligere kalt Myrvold      185
   Bjørnland  187
   Djupedal  189
   Hasledalen  191
   Andre bruksnummer under Gjerstad  198
     
 Gnr 21 Sperstad  201
   Gnr 21/1 Sperstad  206
   Gnr 21/2 Sperstad  210
   Andre bruksnummer under Sperstad  214
     
 Åmotsbyen  215
 Gnr 22 Åmot søndre  216
   Gnr 22/1 Haga  228
   Gnr 22/2 Engen eller Åmotengen  235
   Gnr 22/3 Åmot søndre, østre  240
   Gnr 22/4 Åmot søndre  245
   Gnr 22/5 Åmot søndre med Hevdejordet  249
   Gnr 22/6 Åby, tidligere kalt Beinerhytta  253
   Gnr 22/7 Åmot søndre, vestre  260
   Gnr 22/8 Sølskauten vestre  262
   Gnr 22/9 Åmot søndre  272
   Gnr 22/10 Åmot søndre  278
   Gnr 22/11 Østereng  283
   Gnr 22/12 Sølskauten østre  288
   Gnr 22/14 Skavland  290
   Gnr 22/16 Sølvberg  292
   Gnr 22/29 Borgensaga  295
   Mortenshytta under Åmot  296
   Mortenshytta vestre (under gnr 22/10)  299
   Mortenshytta østre (under gnr 22/9)  300
   Andre bruksnummer under Åmot søndre  302
     
 Gnr 23 Åmot nordre   305
   Gnr 23/1 Ringstad med Gullhaugen  317
   Gnr 22/2 Åmot nordre  321
   Gnr 22/3 Åmot nordre  325
   Gnr 22/4 Åmot nordre med Gullhaugen nordre  328
   Gnr 22/5 Åmot nordre  334
   Gnr 22/6 Ringstad øvre  338
   Gnr 22/7 Gullhaugen søndre  341
   Gnr 22/8 Åmot nordre  345
   Kleggestad under Åmot nordre  349
   Andre bruksnummer under Åmot nordre  354
     
 Skysskaffer- og gjestgivergården  357
 Gnr 24 Hol  358
   Gnr 24/1 Hol østre  362
   Gnr 24/2 Hol vestre  369
   Gnr 24/5 Lindhol  378
   Holshytta  380
   Andre bruksnummer under Hol  384
     
 Gnr 25 Karterud nedre  387
     Plasser under Karterud nedre  397
   Krestenhytta  397
   Steinhytta  398
   Karterudåsen  400
     
 Gnr 26 Toen   401
   Gnr 26/1 Toen søndre  409
   Gnr 26/2 Toen  413
   Gnr 26/3 Toen nordre  417
   Gnr 26/4 Toen nordre, vestre  420
   Andre bruksnummer under Toen  426
     
 Gårdene i Lund  427
 Gnr 27 Berg østre   428
   Gnr 27/1 Berg østre  433
   Gnr 27/2 Berg østre  439
   Bergshytta under Berg østre  443
   Simianhytta  445
   Andre bruksnummer under Berg østre  447
     
 Gnr 28 Bogen   449
   Gnr 28/1 Boge østre  453
   Gnr 28/2 Bogen vestre  461
   Gnr 28/5 Bogen vestre  465
   Gnr 28/6 Nordli  472
   Jonehytta/Henrikhytta  474
   Andre bruksnummer under Bogen  475
     
 Gnr 29 Berg vestre   477
   Gnr 29/1 Berg vestre  486
   Gnr 29/2 Neset  492
   Berg vestre plass / Holtet  498
   Stenerød  501
     
 Gnr 30 Unnestad   505
   Unnestadplass  516
   Myrvold  518
   Solli  519
     
 Gnr 31 Målen   521
   Gnr 31/1 Målen vestre  527
   Gnr 31/2 Målen østre  531
   Gnr 31/3 Målen østre  535
   Gnr 31/4 Målhuset  539
   Andre bruksnummer under Målen  548
     
 Ordforklaringer  549
 Mål, vekt og mynt  551
 Enheter ved fastsettelse av landskyld  552
 Kilder  553
 Eiere og brukere  555
 Bostedsnavn utenfor Skiptvet  568
 Stedsregister Skiptvet  572
 Gårdsfotoliste  573