Grønnslekten : med stort og smått de siste 500 år ifølge opptegnelser og undersøkelser foretatt av Ebbe Grønn sr. (1871-1957), Levanger by og H. Nic. Grønn (1939-200?) siste bidrag 20. juli 2000

Grønnslekten : med stort og smått de siste 500 år ifølge opptegnelser og undersøkelser foretatt av Ebbe Grønn sr. (1871-1957), Levanger by og H. Nic. Grønn (1939-200?) siste bidrag 20. juli 2000
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
År: 2004
Utgitt: Eget forlag
Sider: 19 s.
Kilde: Levanger bibliotek