Hamar borgerbok : litt om de første handels- og håndverksborgere i Hamar [Forts.]

Hamar borgerbok : litt om de første handels- og håndverksborgere i Hamar [Forts.]
Hamar borgerbok : litt om de første handels- og håndverksborgere i Hamar [Forts.]
774
Hedmark slektshistorielag
1950-1952
56 s.

Særtrykk av: Hedmark slektshistorielags tidsskrift, 3(1950-1952).
BIBSYS