Hamar borgerbok : litt om de første handels- og håndverksborgere i Hamar [Forts.]

Hamar borgerbok : litt om de første handels- og håndverksborgere i Hamar [Forts.]
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
År: 1950-1952
Utgitt: Hedmark slektshistorielag
Sider: 56 s.
Emne:
Kilde: BIBSYS

Særtrykk av: Hedmark slektshistorielags tidsskrift, 3(1950-1952).