Hattfjelldal kommune 125 år : utviklinga frå 1962-1987

Hattfjelldal kommune 125 år : utviklinga frå 1962-1987
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
År: 1987
Utgitt: Kommunen
Sider: 182
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Forord, av Solveig Jacobsen  7
 Sentraladministrasjonen, av Karl Ingebrigtsen  11
 Teknisk etat, av Gunnar Thomasli  15
 Helse- og sosialsektoren, av Ola Grolid  22
 Skoleverket, av Thorbjørn Andersen  32
 To samiske institusjoner i Hattfjelldal  
    Sameskolen, av Leif Dunfjeld  49
 Kulturlivet, av Arne Ivarrud og Solveig Jacobsen  53
    Sijti Jarnge – Samisk kultursenter, av Leif Dunfjeld  67
 Kyrkje og kristenliv, av John O. Erlandsen  70
 Statlege etater:  
    Ligningskontoret, av Øyvind Berg  80
    Trygdekontoret, av Rolv Ruderås  82
    Landbrukskontoret, av Torbjørn Ravatn  83
    Politi og rettsstell, av Torbjørn Ravatn  85
 Næringslivet i kommunen:  
    Jordbruket i Hattfjelldal, av Torbjørn Ravatn  86
    Skogen i Hattfjelldal, av Håmund Ivarrud og Andreas Steinslett  92
    Reindrifta i Hattfjelldal, av Torbjørn Ravatn  117
    Jakt og fiske, av Per Lorentzen  119
    A/S Arbor, av Kjell Øksendal  123
    Transportnæringen, av Nils Johan Sæteren  134
    Handel- og servicenæringar, av Solbjørg Hoff,  
    Torbjørn Ravatn og Solveig Jacobsen  135
    Banktejensten, av Håmund Ivarrud  139
    Husflid, av Torbjørn Ravatn  141
    Turisme – Hytteutleige, av Torbjørn Ravatn  143
 Samferdsel:  
    Veger/vegstell, av Arne Steinbakken  146
    Flyplassen. Kommunikasjon, av Torbjørn Ravatn  148
 Andre offentlege tenester:  
    Postordningen, av Kjell Fåkvam  150
    Utbygging av telefon, av Ola Slettbakk  153
    Kraftutbygging, av Karl Ingebrigtsen  156
    Kraftforsyning, av Hans Kastnes  157
 Grendene våre:  
    Åkervikgrenda, av Erling Sjåvik/Torbjørn Ravatn  159
    Varnetreskgrenda – Famnvassdal, av Kristian Sæterstad/Torbjørn Ravatn  161
    Grubben, av John O. Erlandsen  164
    Elsvassgrenda, av Leif Elsvatn  168
    Skarmodal/Unkervatn, av Mary Svendsen  170
    Susendal/Ørjedal, av Agnar Bråten  172
    Grendene ved sentrum, av Torbjørn Ravatn  176
    Hattfjelldal sentrum, av Karl Ingebrigtsen  178
    Hattfjelldal kommune sin situasjon i dag, av Karl Ingebrigtsen  180