Hattfjelldal kommune 125 år : utviklinga frå 1962-1987

Hattfjelldal kommune 125 år : utviklinga frå 1962-1987
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
År: 1987
Utgitt: Kommunen
Sider: 182
Kilde: BIBSYS

Innhold

 Forord, av Solveig Jacobsen 7
 Sentraladministrasjonen, av Karl Ingebrigtsen 11
 Teknisk etat, av Gunnar Thomasli 15
 Helse- og sosialsektoren, av Ola Grolid 22
 Skoleverket, av Thorbjørn Andersen 32
 To samiske institusjoner i Hattfjelldal 
    Sameskolen, av Leif Dunfjeld 49
 Kulturlivet, av Arne Ivarrud og Solveig Jacobsen 53
    Sijti Jarnge – Samisk kultursenter, av Leif Dunfjeld 67
 Kyrkje og kristenliv, av John O. Erlandsen 70
 Statlege etater: 
    Ligningskontoret, av Øyvind Berg 80
    Trygdekontoret, av Rolv Ruderås 82
    Landbrukskontoret, av Torbjørn Ravatn 83
    Politi og rettsstell, av Torbjørn Ravatn 85
 Næringslivet i kommunen: 
    Jordbruket i Hattfjelldal, av Torbjørn Ravatn 86
    Skogen i Hattfjelldal, av Håmund Ivarrud og Andreas Steinslett 92
    Reindrifta i Hattfjelldal, av Torbjørn Ravatn 117
    Jakt og fiske, av Per Lorentzen 119
    A/S Arbor, av Kjell Øksendal 123
    Transportnæringen, av Nils Johan Sæteren 134
    Handel- og servicenæringar, av Solbjørg Hoff, 
    Torbjørn Ravatn og Solveig Jacobsen 135
    Banktejensten, av Håmund Ivarrud 139
    Husflid, av Torbjørn Ravatn 141
    Turisme – Hytteutleige, av Torbjørn Ravatn 143
 Samferdsel: 
    Veger/vegstell, av Arne Steinbakken 146
    Flyplassen. Kommunikasjon, av Torbjørn Ravatn 148
 Andre offentlege tenester: 
    Postordningen, av Kjell Fåkvam 150
    Utbygging av telefon, av Ola Slettbakk 153
    Kraftutbygging, av Karl Ingebrigtsen 156
    Kraftforsyning, av Hans Kastnes 157
 Grendene våre: 
    Åkervikgrenda, av Erling Sjåvik/Torbjørn Ravatn 159
    Varnetreskgrenda – Famnvassdal, av Kristian Sæterstad/Torbjørn Ravatn 161
    Grubben, av John O. Erlandsen 164
    Elsvassgrenda, av Leif Elsvatn 168
    Skarmodal/Unkervatn, av Mary Svendsen 170
    Susendal/Ørjedal, av Agnar Bråten 172
    Grendene ved sentrum, av Torbjørn Ravatn 176
    Hattfjelldal sentrum, av Karl Ingebrigtsen 178
    Hattfjelldal kommune sin situasjon i dag, av Karl Ingebrigtsen 180