Hemneboka : ei bygdebok for Hemne prestegjeld (herada Heim, Hemne, Snillfjord og Vinje)

Hemneboka : ei bygdebok for Hemne prestegjeld (herada Heim, Hemne, Snillfjord og Vinje)
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Bygdesoga fram til år 1700
Bind: 1-1
Forfatter(e): Nils Hallan
År: 1959
Utgitt: Orkanger
Sider: 264
Kilde: BIBSYS

Innhold

     Side
       Føreord      7
   Innleiing    14
     
 HEMNE I FØRHISTORISK TID   
   Fosnakulturen    25
   Skiferkulturen    30
   Frå veidemann til bonde    34
   Jarnalderen    36
   Vikingtida    38
   Gullgubbane på Kjørse    41
   Skattefunnet på Hemnskjela     42
   Myntfunnet på Vesse    45
   Dagleglivet i jarnalderen    46
     
 SPRÅKLEGE VITNEMÅL OM BUSETTINGA   
   Stadnamna    51
   Gardsnamna    56
   Eigedomstilhøva i vikingtida og mellomalderen         68
     
 HEMNE I SAGATID OG KRISTEN MELLOMALDER  
   Segnene om Kjetill og Ingemund    74
   Kristningsverket    87
   Frå borgarkrig til svartedaude    93
   Kyrkjene i katolsk tid  100
   Erkebiskopen legg jorda under seg  108
   Folkedaude og øydegardar  111
   Aslak Bolt – kyrkjehovding og jordherre  114
   Folketalet i 1520  120
     
 HEMNE I REFORMASJONSHUNDREÅRET  
   Reformasjonen og lensstyringa  123
   Folketalet veks  131
   Kyrkja og prestane  136
   Næringslivet og bygdestyringa  144
   Dagleglivet på 1500-talet  152
     
 TIDSROMMET 1600-1700   
   Byborgarane legg under seg jorda  159
   Stordrift i skogane  165
   Hr. Melchior på Kjørse  172
   Eilert Casparsen Schøller  179
   Bygdestyringa  188
   Kyrkjene  195
   Næringlivet og levekåra  208
   Militærstellet  224
   Eigedomstilhøva fram til 1700  230
     
 TILLEGG   
   To historiske aktstykke  244
   Kjeldetilvisingar og merknader  249