Hemneboka : ei bygdebok for Hemne prestegjeld (herada Heim, Hemne, Snillfjord og Vinje)

Hemneboka : ei bygdebok for Hemne prestegjeld (herada Heim, Hemne, Snillfjord og Vinje)
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
BiblioteksøkAntikvariat.net
Undertittel: Bygdesoga fram til år 1700
Bind: 1-1
Forfatter(e): Nils Hallan
År: 1959
Utgitt: Orkanger
Sider: 264
Kilde: BIBSYS

Innhold

   Side
      Føreord     7
  Innleiing   14
   
 HEMNE I FØRHISTORISK TID  
  Fosnakulturen   25
  Skiferkulturen   30
  Frå veidemann til bonde   34
  Jarnalderen   36
  Vikingtida   38
  Gullgubbane på Kjørse   41
  Skattefunnet på Hemnskjela    42
  Myntfunnet på Vesse   45
  Dagleglivet i jarnalderen   46
   
 SPRÅKLEGE VITNEMÅL OM BUSETTINGA  
  Stadnamna   51
  Gardsnamna   56
  Eigedomstilhøva i vikingtida og mellomalderen        68
   
 HEMNE I SAGATID OG KRISTEN MELLOMALDER 
  Segnene om Kjetill og Ingemund   74
  Kristningsverket   87
  Frå borgarkrig til svartedaude   93
  Kyrkjene i katolsk tid 100
  Erkebiskopen legg jorda under seg 108
  Folkedaude og øydegardar 111
  Aslak Bolt – kyrkjehovding og jordherre 114
  Folketalet i 1520 120
   
 HEMNE I REFORMASJONSHUNDREÅRET 
  Reformasjonen og lensstyringa 123
  Folketalet veks 131
  Kyrkja og prestane 136
  Næringslivet og bygdestyringa 144
  Dagleglivet på 1500-talet 152
   
 TIDSROMMET 1600-1700  
  Byborgarane legg under seg jorda 159
  Stordrift i skogane 165
  Hr. Melchior på Kjørse 172
  Eilert Casparsen Schøller 179
  Bygdestyringa 188
  Kyrkjene 195
  Næringlivet og levekåra 208
  Militærstellet 224
  Eigedomstilhøva fram til 1700 230
   
 TILLEGG  
  To historiske aktstykke 244
  Kjeldetilvisingar og merknader 249