Holck

Holck
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Undertittel: Til M. Rognes Artikel “Oberstløjtnant Ole Holcks Herkomst” i bind X, p. 313 ff.
Forfatter(e): Harald Holck
År: 1954
Utgitt: Norsk slektshistorisk forening
Sider: s. 374-376
Kilde: NST bind 14