Hvaler bygdebok

Hvaler bygdebok
  Gjør et hurtigsøk etter denne hos:
  Søketips
Oria Nasjonalbiblioteket
Biblioteksøk Antikvariat.net
Bind: 1
Forfatter(e): Gudrun Høibo
År: 1980
Sider: 691
Kilde: BIBSYS

Boka inneholder ett foldet kart

--Annonse--

Innhold

 Innledning   11
 Kirkøy med Rom, Røsholmen, Saltholmen, Kjerringholmen, Granholmen og Tareholmen   13
 Gnr.  1  Svanekil   14
  Svanekil Nordre eller Øvre s.16.  Lekevollen s.24.  Svanekil Søndre eller Nedre s.26.  Husmenn s.32.  
 Gnr.  2 Brekke    36
  Brunsvik s.44.  Brønnløkken s.50.  Nordre Brunsvik s.51.  Brunsgård s.52.   Svanholm s.52.  Utengen, Solbakken s.53.  Brekkerud s.54.  Åsly s.54.  Sommerfryd s.56.  Brunsdal s.56.  Fjellhøy s.57.  Kollen s.57.  Husmenn og andre s.58  
 Gnr.  3 Prestegården    60
  Rove s.69.  Kileengen s.74.  Homlungen s.74.  Kjølbu s.75.  Skjærhalden s.78.  Grina s.79.  Samhold s.80.  Sandvoll s.80.  Vestheim s.80.  Teigen s.81.  Grinabakken s.81.  Tingleste festekontrakter s.82.  Husmenn s.100.  
 Gnr.  4 Kjølholt   121
  Kjølholt Nedre s.124.  Kjølholt Øvre s.126.  Helleskilen s.130.  Gadebjerget s.132.  Kjølholt, Skogen s.132.  Kjølholtkasen s.133.  Nysted, Veien s.134.  Tjernet s.135.  Kroken s.136.  Lien s.137.  Østerhaug s.138.  Myra s.138.  Stenlien s.140.  Nedre Skjærhalden s.141.  Østre Skjærhalden s.141.  Sollien, Skjærhalden Bad s.142.  Granbakken s.143.  Stenbakken s.144.  Stranden s.145.  Smediebakken s.146.  Bringebærhagen s.147.  Løkken s.147.  Seljebakken s.148.  Bakken s.149.  Stenrud s.149.  Finstad s.150.  Bakkekasen s.151.  Haven s.151.  Stenheim Bad s.151.  Solheim s.152.  Solli s.152.  Skogly s.153.  Enerhaug s.154.  Oppegård s.154.  Skoghøy s.155.  Fjellheim s.155.  Strandlien s.155.  Strandveien s.156.  Lillegård s.156.  Hyggeli s.157.  Gateberget s.157.  Katrineborg s.158.  Myrvold. s.158.  Bratli s.159.  Søeli s.159.  Nordal s.160.  Myrli s.160.  Tjernås s.161.  Østgård s.161.  Skoglund s.162.  Enerrud s.162.  Knatten s.163.  Prinsebakken s.163.  Fintorp s.163.  Stenstad s.164.  Sjølyst s.164.  Østli s.164.  Sjølyst 2 og 3 s.165.  Solihøgda s.165.  Lia s.166.  Nyheim s.166.  Solfjell s.166.  Granli s.166.  Afrika s.166.  Granholt s.167. Solstad s.167.  Sørli s.167.  Vestli s.167.  Skjærbo s.168.  Løvholt s.168.  Klippen s.168.  Bryggen s.168.  Rabben s.168.  Sjøstrand s.169.  Stenrud s.169.  Kjølberget s.169.  Strandveien 1 s.169.  Ly s.169.  Furuly s.170.  Rugklova s.170.  Kjølholtskogen s.170.  Kjølholt-Myra-Skogen s.171.  Myra s.171.  Stenlien s.171.  Daapen s.171.  Skjærhalden, Kjølholt s.172.  Tingleste festekontrakter s.174.  Husmenn og strandsittere s.181.  Løse personer s.181.  
 Gnr.  5 Koltorp   185
  Koltorp Øvre s.189.  Helleskilen s.195.  Bakken s.195.  Helleskilen, Skårsnes, Dalen s.196.  Koltorp Nedre s.197.  Mellom Koltorp s.200.  Nygård s.201.  Havna s.202.  Skårsnesdalen s.203.  Skårsnesbukten s.204.  Oremyr s.205.  Koltorp Søndre s.206.  Høidal s.206.  Gilbergodden s.207.  Skogly s.208.  Sydtorp s.208.  Kroksand s.208.  Koltorp Nedre s.209.  Nordby s.209.  Skårsnessand s.210.  Gildbo s.210.  Bokkemyr s.210.  Bris s.211.  Myrvold s.211.  Østli s.211.  Fjellstua s.211.  Kollen s.211.  Shangri-La s.211.  Koltorp Nedre II s.212.  Bokkemyr II s.212.  Bokkemyr III s.212.  Bokkemyr IV s.212.  Frøya s.212.  Kilebakke s.212.  Arvetoppen s.212.  Andebu s.212.  Einerstupet s.212.  Utsikt s.212.  Hjelp s.212.  Gildbo II s.213.  Tingleste festekontrakter s.213.  Husmenn s.214.  
 Gnr.  6 Holte   216
  Øvre Holte s.220.  Lønne øvre s. 223.  Nedre Holte s.224.  Lønne s.227.  Holtekasene, Lønne s.228.  Karvikbakken s.229.  Holtekasene s.230.  Lundsholt s.231.  Holmen s.232.  Skogly s.232.  Bekkeli s.233.  Solhaug s.234.  Løvli s.234.  Solberg s.235.  Sorgenfri s.235.  Hygga s.235.  Tingleste festekontrakter s.236.  
 Gnr.  7 Gjuerød   238
  Gjuerød Vestre s.245.  Barthslund s.246.  Gjurøddalen s.247.  Berge s.247.  Husmenn s.248.  
 Gnr.  8 Kjenvik   249
  Rom søndre s.255.  Solli s.255.  Solbakken s.256.  Strandli s.257.  Fjeldli s.258.  Brattli s.258.  Fjelly s.258.  Husmenn og strandsittere s.258.   
 Gnr.  9 Høkeli   260
  Bekkevoll s.265.  Grotta s.266.   
  Kile Østre   267
 Gnr. 10 Kile   268
  Søndre Kile s.271.  Søndre Kilebryggen s.277.  Kilebryggen s.278.  Kilemyren s.279.  Nordre Kile s.280.  Kilemyren (Myren) s.286.  Lundbergbukten s.287.  Kjensmyren s.288.  Skattemyr s.289.  Skottet s.289.  Nordre Kilebryggen s.290.  Skattenborgbakken s.291.  Grønlien s.292.  Blomsterberget s.293.  Sandbukten s.293.  Fagertun s.294.  Liholt s.294.  Berg s.294.  Sørenkas s.295.  Nordli s.295.  Stensvik s.296.  Grønholm s.297.  Bratli s.297.  Solheim s.297.  Pilestrand s.298.  Gjeterhagen s.298.  Bukten s.298.  Sundsvik s.299.  Bjerkelund s.299.  Husmannsplasser s.299.  Husmenn og strandsittere s.300.  
 Gnr. 11 Stafsengen   305
  Stafsengen Øvre s.308.  Stafsengen Nedre s.314.  Liniebakken s.315.  Limilen s.316.  Lia s.318.  Østbukten s.319.  Refne s.319.  Fjelly s.319.  Fjellheim s.319.  Husmenn s.320  
 Gnr. 12 Ødegården   321
  Røtet s.327.  Kolviken s.331.  Skattenborg s.332.  Røtemyren s.332.  Østvik s.332.  Nordskogen s.332.  Utsikten s.333.  Sildebukten s.333.  Enghagen s.333.   
 Gnr. 13 Edholmen   334
  Østre Edholmen s.337.  Strand s.340.  Vestre Edholmen s.343.  Nordstrand s.346.  Soldaterbukten s.346.  Rønning s.247.  Østli s.347.  Nordal s.347.  Kornmo 348.  Strandli s.348.  Solbakken s.348.  Trøkmot s.348.  Fredheim s.348.  Husmenn på Edholmen med Ødegården s.349.   
 Gnr. 14 Røsholmen  351
  Bislet s.354.  Fagerli s.355.  Linna s.356.  Husmenn s.357.  
 Gnr. 15 Urdal   358
  Dammyr s.364.  Langkasen s.365.  Saltvik s.366, 367.  Urholmen s.368.  Berget s.372.  Utengen s.373.  Utengen, Nordengen s.374.  Fridheim s.377.  Vinterstødalen, Nordal s.377.  Kristianslund s.378.  Saltholmen s.379.  Freddal s.379.  Vestre Utengen s.380.  Brønnløkken s.380.  Nordre Fredheim s.380.  Rosenlund s.381.  Flatholmen s.381.  Solbakke s.382.  Haraldsborg s.382.  Solvik s.382.  Lindbø s.382.  Østre Damholmen s.382.  Nystad s.383.  Høidal s.383.  Johanneslund s.383.  Kveldsol s.383.  Nordvang s.383.  Fjellbo s.384.  Nordpynten s.384.  Husmenn s.384.  
 Gnr. 16 Reff Øvre   386
  Husmenn s.394.   
 Gnr. 17 Reff Nedre   395
  Blokkemyr s.405. Oppegård vestre s.405.  Oppegård østre s.406.  Reffsdal s.407.  Reffsholt s.407.  Fjellsås s.407.  Reffsli s.407.  Husmenn o.a. s.408.  
 Gnr. 18 Brenne   409
 Gnr. 19 Botne   416
  Båtbakken s.422.  Kollekasene s.424.  Ødegård s.426.  Herlofsberg s.427.  Botneødegården s.427.  Botneløkka s.427.  Tangen s.429.  Botneødegården s.429.  Ødegården s.430.  Botneløkka s.431.  Storebukt s.433.  Havna s.434.  Havna, Halsen s.436.  Botne Ødegård s.437.  Kasa s.439.  Strandbakken s.440.  Lia s.441.  Hyttekasbakken s.444.  Vete- eller Vardeberget s.445.  Brattebakken s.445.  Løkka, Vik s.445.  Kasa, Tangen s.448.  Tangen s.449.  Havnen eller Tangen s.450.  Kockeløkken s.453.  Botne – Nordengen s.453.  Fjellberg s.453.  Nordengen s.453.  Haveløkken s.454.  Botneveten signalstasjon s.454.  Øvre Storebukten s.454. Øvre Botnekasa s.455.  Strandlien s.456.  Løkkebakken s.456.  Fagerli s.457.  Skogli s.457.  Nordli s.458.  Øvergård s.459.  Solbakken s.460.  Fjellheim s.460.  Thorsdal s.460.  Vestli s.461.  Fjellbo s.461.  Fjellhøy s.461.  Furuholt s.462.  Husmenn s.462.  Løse personer uten jord s.463.  
 Gnr. 20 Snekotta   464
  Øvre Snekotta s.471.  Sentralen i Hvaler s.473.  Høiås s. 473.  Løvli s.473.  Plasser s.474.  
 Gnr. 21 Sandbrekke   475
  Ramsholt s.488.  Vestre Sandbrekke, Putten s.490.  Leret s.496, 497.  Høiden s.498.  Snekottbakken s.499.  Husmenn s.500.  Løse personer s.503  
 Gnr. 22 Ørdal   504
  Holm s.515.  Engedal s.523.  Løkka s.525.  Tangen s.526.  Sandvad s.526.  Engeli s.527.  Saltnes s.527.  Sandvad s.527.  Tangen nordre s.528.  Grønvoll s.528.  Øvre Ørdal s.530.  Fjellheim s.531.  Bratteli s.531.  Bjørge Søndre s.532.  Rosenlund s.532.  Vestberg s.532.  Fjelly s.533.  Snippen s.533.  Furuly s.534.  Heia s.534.  Tangen s.534.  Burås s.535.  Røysa s.535.  Bølingstrand s.535.  Varden s.535.  Stranda s.536.  Ura s.536.  Nedre Ørdal s.536.  Festekontrakter s.536.  Husmenn, strandsittere o.a. s.537.  
 Gnr. 23 Store Rød   546
  Bøbakke s.561.  Mellom Bøbakke s.562.  Lammenes s.562.  Tangen s.563.  Søndre Bøbakke s.564.  Engene s.565.  Østre Bøbakke s.566.  Bnr. 10 Storrød s.567.  Kjerringholmen s.569.  Hasleviken s.570.  Strømbukten s.572.  Stakhalden s.573.  Bakken s.574.  Tobakksbukten s.575.  Kjerringholmen nordre s.576.  Lammenesløkka s.577.  Kjetterød s. 577.  Stensli s.578.  Hugget nedre s.578.  Hugget øvre s.579.  Båtbukt s.580.  Hasselli s.581.  Bakkelund s.581.  Granstrand s.581.  Rødshodet s.582.  Neset s.582.  Oremyren s.583.  Nedre Ørekroken s.583.  Øvre Ørekroken s.583.  Fjellien s.583.  Ørekroken østre s.584.  Solli s.584.  Ørekroktangen s.584.  Ekelund s.585.  Utgård s.585.  Karlsberg s.585.  Ørebekk s.586.  Mellom Bøbakke s.586.  Ekeli s.587.  Solbakke s.587.  Skoglund s.588.  Kveldsol s.588.  Ekeli nordre s.588.  Furuly s.588.  Bekkeholt s.589.  Høisand s.589.  Fjellknatten s.589.  Strandheim s.589.  Solberg s.589.  Sand s.590.  Treangelen s.590.  Solås s.590.  Solvoll s.590.  Grotten s.591.  Lyngås s.591.  Fjellhaug s.591.  Tangen midtre s.591.  Nylund s.591.  Fjellheim s.591.  Søndre Stakhalden s.592.  Furulund s.592.  Bergly s.592.  Aspelund s.593.  Havgløtt s.593.  Røysa s.593.  Solfjell s.593.  Granstua s.593.  Måkeskjær s.593.  Sollia s.594.  Barheim s.594.  Tingleste festekontrakter s.594.  Husmenn s.595.  Løse personer s.611.  
 Gnr. 24 Rydningen   612
  Husmenn s.618.   
 Gnr. 25 Korshavn   619
  Korshavn Søndre s.622.  Pulservik s.625.  Korshavn Nordre s.626.  Øvre Korshavn s.630.  Pulservik s.630, 631.  Engen s.632.  Bakken s.637.  Saltsot, Solset s.638.  Bakken, Bjerkekasa s.640.  Brantemyr s.644.  Kasen, Dypkasen s.645.  Saltsot (Løkken) s.646.  Saltvik s. 646.  Nedre Saltvik s.648.  Alkesten s.650.  Mellom Korshavn s.650.    Agustastua s.651.  Bjerkeli s.651.  Lerløkken s.652.  23 Pulservik s.657.  Dynebukt s.660.  Vestre Dynebukt s.660.  Verpet s.662.  Østgård s.663.  Pulservik, Nordheim s.664.  Saltvikhugget s.666.  Myra el. Nordli s.666.  Røsseberget s.667.  Granlien s.667.  Ludvigsro s.667.  Korsmo s.667.  Saltsot nordre s.668.  Solheim s.668.  Granli s.668.  Ludvigsstrand s.669.  Solbakken s.669.  Grønbakken s.670. Solberg Søndre s.670.  Solberg s.671.  Bjørge nordre s.671.  Westgård søndre s.671.  Westgård s.672.  Stenbukten s.672.  Skogholt s.672.  Lundli s.672.  Sandvik s.672.  Egil s.673.  Skåren s.673.  Furuholmen s.673.  Bjerkelund s.673.  Bjerkemyr s.674.  Skogli s.674.  Nordal s.674.  Bjerkelund s.675.  Korsvoll s.675.  Husmenn s.675.  
 Forkortelser – Gammel mynt, mål og vekt m.m.   679
 Stedsnavnregister   683
 Arkivkilder   690
 Kart over Hvaler, bakerst i boken.